Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rl:labs:05:contents:04 [2013/10/30 22:39]
razvan.deaconescu created
rl:labs:05:contents:04 [2020/09/27 23:18] (current)
vlad.traista
Line 1: Line 1:
-==== 04. Adresare și default gateway ​ ====+==== 04. [A][10p] ​Adresare și default gateway ​ ====
  
-Dorim să extindem topologia anterioară cu încă o rețea și să asigurăm conectivitatea stațiilor din această rețea la stațiile existente.+  * Dorim să extindem topologia anterioară cu încă o rețea și să asigurăm conectivitatea stațiilor din această rețea la stațiile existente
 +  * Folosiți în continuare topologia de la [[:​rl:​labs:​05:​contents:​01]]. Adăugați un nou switch și conectați-l la una dintre interfețele libere ale ruterului.
  
-Folosiți în continuare topologia de la [[:​rl:​labs:​05:​contents:​01]]. Adăugați un nou switch ​și conectați-l la una dintre interfețele libere ale ruterului. Adăugați două stații noi și conectați-le la noul switch. Folosind 3 adrese IP din spațiul ​''​10.0.100.0/​24''​, configurați cele două stații proaspăt adăugate și interfață cea nouă a ruterului. Pe cele două stații proaspăt adăugate configurați ​ adresa IP a interfeței celei noi a ruterului ca adresă pentru //default gateway//.+<note important>​ 
 +Folosiți un switch ​de tip ''​Generic'',​ ''​Switch-PT'' ​(**nu** ​''​Switch-PT-Empty''​).
  
-Dacă aveți o configurație corespunzătoareveți avea conectivitate între toate stațiile din topologie.+Ruterul nu are un port Ethernet suplimentar pentru a conecta noul switch. Pentru conectarea noului switch la ruter, realizați o legătură de fibră optică între switch și ruter (între portul ''​FastEthernet4/​1''​ al switch-ului și portul ''​FastEthernet4/​0''​ al ruterului). 
 +</​note>​ 
 + 
 +  * Adăugați două stații noi și conectați-le la noul switch. 
 +  * Folosind primele 3 adrese IP asignabile din spațiul ''​10.0.100.0/​24''​configurați noua interfață a ruterului cu prima adresa asignabila și cele două stații proaspăt adăugate (''​PC4''​ si ''​PC5''​ cu urmatoarele doua adrese asignabile).
  
 <note tip> <note tip>
Line 13: Line 19:
 </​note>​ </​note>​
  
-<​hidden>​ +  * Pe cele două stații proaspăt adăugate configurați ca adresă pentru ​//default gateway// adresa IP a noii interfețe de pe ruter
-Vedeți [[https://drive.google.com/#folders/0B_aHDA34G3GveVNUSnpubjE3Ylk|Google Drive]] pentru topologia cu soluția: ''​rl_lab-05_adresare-default_gw-solutie.pkt''​+  * Dacă aveți o configurație corespunzătoare,​ veți avea conectivitate între toate stațiile din topologie.
-</​hidden>​+
rl/labs/05/contents/04.1383165566.txt.gz · Last modified: 2013/10/30 22:39 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0