This is an old revision of the document!


04. Adresare și default gateway

Dorim să extindem topologia anterioară cu încă o rețea și să asigurăm conectivitatea stațiilor din această rețea la stațiile existente.

Folosiți în continuare topologia de la 01. [A][10p] Configurare default gateway. Adăugați un nou switch și conectați-l la una dintre interfețele libere ale ruterului. Adăugați două stații noi și conectați-le la noul switch. Folosind 3 adrese IP din spațiul 10.0.100.0/24, configurați cele două stații proaspăt adăugate și interfață cea nouă a ruterului. Pe cele două stații proaspăt adăugate configurați adresa IP a interfeței celei noi a ruterului ca adresă pentru default gateway.

Dacă aveți o configurație corespunzătoare, veți avea conectivitate între toate stațiile din topologie.

Un model de configurare al adresei IP pe interfața unui ruter îl găsiți în Laboratorul 3

Pentru a activa o interfață a ruterului, accesați modul de configurare a interfeței și folosiți comanda no shutdown.

rl/labs/05/contents/04.1383165566.txt.gz · Last modified: 2013/10/30 22:39 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0