Mecanici uzuale

Cerinte

Realizati o scena in Unity in care sa includeti urmatoarele elemente:

 • Un player (poate fi FPS pentru simplitate)
  • controlabil de la tastatura si mouse
  • are o arma in mana
  • la click stanga pe mouse poate trage cu arma (implementat folosind un raycast)
  • damage: 5
  • arma este usor animata in momentul tragerii
  • are viata: 50
 • Un turn de paza:
  • radius turn 5 (afisat in editor)
  • damage per proiectil 20
  • are viata: 100
  • fire rate: 1 proiectil la fiecare 5s
  • in momentul in care player-ul intra in raza, acesta se roteste cu fata spre el si incepe sa traga proiectile (bombe) intantiate

Documentatie video

Inregistrare pe Teams

Documentatie extinsa text

Referinta globala la player

O problema in programarea interactiunilor este detectarea player-ului, in sensul de referinta. Astfel, avem mai multe variante:

 • putem cauta un obiect dupa tag/nume etc.
 • intr-o variabila target putem referentia direct player-ul (dar asta inseamna ca la fiecare agent trebuie mapat)
 • putem folosi un singleton in care se tine referentiaza playerul si poate fi accesat de oriunde
public class PlayerManager : MonoBehaviour {
 
 public static PlayerManager instance;
 public GameObject player;
  
 void Awake()
 {
  instance = this;
 }

}

Folosind varianta simpla cu singleton, putem lua pozitia player-ului de interes:

target = PlayerManager.instance.player.transform;

Astfel, putem efectua usor operatii care tin de player - de exemplu putem orienta inamicii sau un npc cu fata catre player, in momentul unei interactiuni.

    //Roteste cu 90 grade
    void RotateN() {
     Vector3 currentRotation = transform.rotation;
     Vector3 wantedRotation = currentRotation * Quaternion.AngleAxis(-90, Vector3.up);
     transform.rotation = Quaternion.Slerp(currentRotation, wantedRotation, Time.deltaTime * rotationSpeed);
    }
    //Roteste inamicul cu fata catre player 
	void FaceTarget ()
	{
		Vector3 direction = (target.position - transform.position).normalized;
		Quaternion lookRotation = Quaternion.LookRotation(new Vector3(direction.x, 0, direction.z));
		transform.rotation = Quaternion.Slerp(transform.rotation, lookRotation, Time.deltaTime * 5f);
	}

Inamici

Astfel, pentru inamici putem defini un controller cu un radius de actiune, si un gizmos pentru vizualizare usoara a acestuia in editor.

public class EnemyController : MonoBehaviour {

 public float radius = 2;
 
 void OnDrawGizmosSelected() {
  Gizmos.color = Color.red;
  Gizmos.DrawWireSphere(transform.position, radius);
 }


}

Diferenta este ca acesti agenti vor raspunde automat la anumite evenimente:

 • inamicii de obicei incep sa interactioneze atunci cand player-ul intra intr-o anumita raza de actiune
 • NPC-urile interactoneaza la fel, bazate pe o raza de actiune sau efectiv interactiune directa (click)

Raycasting

In spatiul 3D testarea selectarii sau tintirii asupra unui obiect se face in general printr-o tehnica numita Raycasting, care presupune trasarea unei raze de la sursa (in general camera) la destinatie. Acest lucru este util atat pentru object picking (selectarea unui obiect in spatiul 3D cu mouse-ul spre exemplu) cat si pentru tintirea si lansarea de proiectile.

Desi in cazul unui FPS, lansarea de proiectile se poate face si fizic (deci instantiez un proiectil care are damage, si ii imprim o forta cu care sa se deplaseze spre o directie), in general ea se simuleaza prin trasarea unei raze si detectia coliziuniii cu aceasta, si apoi aplicarea de efecte astfel incat impactul sa para real (proiectilul in general nu este vizibil ochiului uman).

Pentru trasarea unei raze de la camera la o tinta se poate folosi functia de Raycast din pachetul de Physics oferit de Unity. Functia Raycast accepta o multitudine de variante de paramtri, in functie nevoia de utilizare, parametrii principali fiind punctul de start si directia. Un exemplu pentru o camera FPS si o tinta intr-un anumit range se poate folosi urmatoarea secventa de cod:

RaycastHit hit;
 
//daca am un obiect pe directia in range
if(Physics.Raycast(fpsCam.transform.position, fpsCam.transform.forward, out hit, range)) { 
 //accesez un script de damage pe targetul meu daca accesta exista
 Enemy orc = hit.transform.GetComponent<Enemy>();
 if(orc!=null) {
  orc.TakeDamage(ammount); //TakeDamage este o functie publica in scriptul de Enemy
 
  enemyHealthBar.SetActive(true); //pot afisa si Healthbar-ul inamicului la plasarea tintei pe acesta
 }
 
 if(orc.rigidbody != null) {
  orc.rigidbody.addForce(-hit.normal * impactForce); //adauga o forta la impact
 }
}

Asa cum se observa si in exemplul de mai sus, Racycast-urile se pot folosi in multe moduri. Cateva exemple:

 • aplicarea unei coliziuni
 • selectia unui obiect
 • tintirea unui obiect
 • actionarea unei functii din obiectul tintit
 • si altele
pjv/laboratoare/2023/07.txt ยท Last modified: 2023/11/20 16:14 by alexandru.gradinaru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0