Programarea obiectelor

Cerinte

Pentru simplitate, puteti porni de la scena de MOBA creata in Lab3, dar nu este obligatoriu

Realizati o scena care sa contina:

 • Personaj (player)
  • Controlabil
  • Are viata (health)
  • Are un XP care creste la diverse evenimente (de ex elimina un inamic, elimina un turn, rezolva un quest etc.)
  • Poate interactiona cu obiecte (e un corp solid)
  • Poate ataca inimicii
 • Minim 1 obiect de tip pick-up care pot reface viata personajului, implementat cu collider.
 • Inamici care se misca pe harta (de ex patruleaza intr-o zona, sau se misca spre baza inamica)
  • In momentul in care detecteaza player-ul (intr-o anumita raza de exemplu) se intorc cu fata catre player si il urmaresc, implementat custom (fara collider)
  • Au viata (health)
  • Pot muri - cand mor ofera experienta personajului

Bonus:

 • Quest system (fara interfata grafica)

Documentatie video


Documentatie extinsa text


Sumar documentatie

todo: raycast pentru selectia obiectelor - point and click mers la ele

Interactiunea cu obiectele

Interactiunea cu obiectele in spatiul 3D poate fi extrem de complexa, intrucat exista foarte multe forme de interactiuni: inamici, obiecte de pickup, deschidere de usi, activare de manivele etc. Fiecare dintre aceste interactiuni are specificul ei, dar abstractizand, putem deduce ca fiecare interactiune se intampla intr-o anumita raza si cu un anumit punct de interactiune. Pentru a defini usor aceste lucruri, putem crea o clasa generica denumita InteractionObject cu o metoda abstracta (virtuala) ce defineste interactiunea in detaliu.

public class InteractionObject : MonoBehaviour {

 public float radius = 1f;
 public Transform interactionPoint;
 Transform interactionObject;
 bool done = false;

 //metoda abstracta, speficica fiecarui tip de interactiuni
 public virtual void Interaction ()
 {
		
 }

 void Update ()
 {
   float distance = Vector3.Distance(interactionObject.position, interactionPoint.position);

   if (distance <= radius && !done) // avem interactiune cu obiectul, pot sa afisez informatii: de ex "Press E to use"
   {
    done = true;
    Interaction();
   }
  }
 }

}

La fel de bine aceste interactiuni pot fi detectate folosind sistemul de colizuni din Unity

Physics Events
/* Both objects have to have a Collider and one object has to have a Rigidbody for these Events to work */
private void OnCollisionEnter(Collision hit) { Debug.Log(gameObject.name + " just hit " + hit.gameObject.name); }
private void OnCollisionStay(Collision hit) { Debug.Log(gameObject.name + " is hitting " + hit.gameObject.name); }
private void OnCollisionExit(Collision hit) { Debug.Log(gameObject.name + " stopped hitting " + hit.gameObject.name); }
 
/* Trigger must be checked on one of the Colliders */
private void OnTriggerEnter(Collider hit) { Debug.Log(gameObject.name + " just hit " + hit.name); }
private void OnTriggerStay(Collider hit) { Debug.Log(gameObject.name + " is hitting " + hit.name); }
private void OnTriggerExit(Collider hit) { Debug.Log(gameObject.name + " stopped hitting " + hit.name); }
 
/* For 2D Colliders just add 2D to the Method name and the Parameter Type */
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D hit) { }
private void OnCollisionStay2D(Collision2D hit) { }
private void OnCollisionExit2D(Collision2D hit) { }
private void OnTriggerEnter2D(Collider2D hit) { }
private void OnTriggerStay2D(Collider2D hit) { }
private void OnTriggerExit2D(Collider2D hit) { }

Astfel, toate obiectele ce vor avea interactiuni, vor mosteni aceasta clasa. Spre exemplu pentru un obiect de pickup putem avea urmatoarea secventa:

public class PickupObject : InteractionObject {

 public override void Interaction()
 {
  base.Interaction(); // se apeleaza metoda parinte, in caz ca avem ceva generic
  
  //mecanica
  ...
  PlayerManager.instance.score += value;
  
  //distrugem obiectul
  Destroy(gameObject);
  
 }
}

Pentru a controla mai bine zona de actiune (radius) si punctul de interes pentru un obiect de interactiune (InteractionObject), se poate defini o functie de editor, atunci cand obiectul este selectat. In exemplul de mai jos, la selectarea obiectului se va afisa o sfera wireframe de culoare alba.

void OnDrawGizmosSelected ()
{
 Gizmos.color = Color.white;
 Gizmos.DrawWireSphere(interactionPoint.position, radius);
}	

Referinta globala la player

O problema in programarea interactiunilor este detectarea player-ului, in sensul de referinta. Astfel, avem mai multe variante:

 • putem cauta un obiect dupa tag/nume etc.
 • intr-o variabila target putem referentia direct player-ul (dar asta inseamna ca la fiecare agent trebuie mapat)
 • putem folosi un singleton in care se tine referentiaza playerul si poate fi accesat de oriunde
public class PlayerManager : MonoBehaviour {
 
 public static PlayerManager instance;
 public GameObject player;
  
 void Awake()
 {
  instance = this;
 }

}

Folosind varianta simpla cu singleton, putem lua pozitia player-ului de interes:

target = PlayerManager.instance.player.transform;

Astfel, putem efectua usor operatii care tin de player - de exemplu putem orienta inamicii sau un npc cu fata catre player, in momentul unei interactiuni.

    //Roteste cu 90 grade
    void RotateN() {
     Vector3 currentRotation = transform.rotation;
     Vector3 wantedRotation = currentRotation * Quaternion.AngleAxis(-90, Vector3.up);
     transform.rotation = Quaternion.Slerp(currentRotation, wantedRotation, Time.deltaTime * rotationSpeed);
    }
    //Roteste inamicul cu fata catre player 
	void FaceTarget ()
	{
		Vector3 direction = (target.position - transform.position).normalized;
		Quaternion lookRotation = Quaternion.LookRotation(new Vector3(direction.x, 0, direction.z));
		transform.rotation = Quaternion.Slerp(transform.rotation, lookRotation, Time.deltaTime * 5f);
	}

Inamici

Astfel, pentru inamici putem defini un controller cu un radius de actiune, si un gizmos pentru vizualizare usoara a acestuia in editor.

public class EnemyController : MonoBehaviour {

 public float radius = 2;
 
 void OnDrawGizmosSelected() {
  Gizmos.color = Color.red;
  Gizmos.DrawWireSphere(transform.position, radius);
 }


}

Diferenta este ca acesti agenti vor raspunde automat la anumite evenimente:

 • inamicii de obicei incep sa interactioneze atunci cand player-ul intra intr-o anumita raza de actiune
 • NPC-urile interactoneaza la fel, bazate pe o raza de actiune sau efectiv interactiune directa (click)

Pentru ca un inamic sa se miste spre player, atunci cand player-ul intra in raza de actiune putem folosi componenta de NavMeshAgent

void Update() {
 //calculam distanta intre player si inamic
 float distance = Vector3.Distance(target.position, transform.position);

 if(distance <= radius)
 {
  //misca agentul pana la player
  agent.SetDestination(target.position);
  
  //in momentul in care intra in raza de atac, ataca
 
 } else {
  // agentul se misca in treaba lui / patruleaza etc.
 }

Mai departe, se poate folosi o alta distanta, pentru a determina raza de atac. Un inamic poate avea atac melee (de aproape) sau de la o anumita distanta.

public float attackRadius = 1;

void Update() {
 //calculam distanta intre player si inamic
 float distance = Vector3.Distance(target.position, transform.position);

 if(distance <= radius)
 {
  //misca agentul pana la player
  agent.SetDestination(hit.point);
  
  //in momentul in care intra in raza de atac, ataca
  if(distance <= attack) 
  {
   //ataca
  }
 
 }
 

In multe cazuri avem actiuni mai complexe la mouse click dreapta: cum ar fi atacarea unui inamic, sau preluarea unui obiect etc, caz un care obiectele se pot misca in scena. Pentru asta, trebuie implementata o functie astfel incat sa se poata actualiza pozitia targetului curent.

Transform target = null;

if(Input.GetMouseButtonDown(1)) //la apasarea click dreapta
{
 Ray mouseClickRay = camera.ScreenPointToRay(Input.mousePosition); //creaza o raza printr-un punct de pe ecran
 RaycastHit hit;
 
 if(Physics.Raycast(mouseClickRay, out hit))
 {
  target = hit.transform;
  StartCoroutine(FollowTarget()); //follow target pana la destinatie
 }

}

if(Input.GetMouseButtonDown(0)) //la apasarea click stanga
{
 target=null; //dezactiveaza target-ul
}

IEnumerator FollowTarget()
{
 while(target!=null) {
  agent.SetDestination(target); 
  yield return null;
 }
 yield return 0;
}

Quest System

In ceea ce priveste quest-urile, sunt foarte multe posibilitati de abordare, dar in general implica urmatoarele elemente:

 • obiectivele quest-ului
 • recompensele
 • cine gestioneaza quest-ul

Astfel, o abordare sugerata este sa se abstractizeze o clasa de tip Quest, una de tip Goal (obiectiv) si una de tip Recompensa, intrucat exista multe tipuri in care se pot instantia aceste lucruri.

Exemple de tipuri de Obiective:

 • Kill - kill a bunch of stuff
 • Gather - gather stuff for me
 • Deliver - deliver my live letter
 • etc.

Exemple de tipuri de Recompense:

 • items
 • experience
 • gold
 • skill
 • etc.

Exemplu de clasa generica de tip Quest

public class Quest : MonoBehaviour {

 public List<Goal> Goals = new List<Goal>();
 public List<Reward> Rewards = new List<Reward>();
 public bool completed;
 
 public void CheckGoals() {
  completed = Goals.All(g => g.completed); //questul este gata cand toate obiectivele sunt complete
 }
 
 public void GiveReward() {
  //in functie de tipul recompensei se adauga obiecte in inventar, sau se adauga experienta, skill points etc.
 }
 
 

}

Apoi, un exemplu de un quest concret.

public class RandomSlayThingsQuest : Quest {

 void Start()
 {
  QuestName = "Random Slayer";
  Description = "Kill some time";
  
  Goals.Add(new KillGoal( ...));
  Goals.Add(new KillGoal( ...));
  
  Rewards.Add(new ItemReward( ...));
  Rewards.Add(new ExperienceReward( ...));  
 
 }

}

Si un exemplu de Obiectiv

public class KillGoal : Goal {
 
 bool completed;
 int currentAmmount;
 
 public KillGoal(int enemyId, int ammount) {
  ...
 }
 
 public override void Init() {
  //listen to enemy death event
  EnemyManager.onDie += EnemyDied;
 }
 
 void EnemyDied(enemy) {
  this.currentAmmount++;
  if(this.currentAmmount >= ammount) {
   this.completed = true;
  }
 }
 
 
}

In ceea ce priveste cine gestioneaza questul, acesta este de obicei un NPC, deci putem extinde clasa NPC cu cateva lucuri specifice:

public class QuestNPC : NPC {
 

 public bool assigned;
 public Quest quest;
 
 public override void Interaction()
 {
  base.Interaction(); // se apeleaza metoda parinte

  if(!assigned) {
   //dialog
   //assign
  }
  
  void CheckQuest() {
   if(quest.completed) {
    quest.GiveReward();
   }
  }
 }
}
pjv/laboratoare/2022/04.txt ยท Last modified: 2022/11/23 13:12 by alexandru.gradinaru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0