Reguli generale și notare

Notare

 • Pentru absolvirea disciplinei este necesară obținerea a 4.5 puncte (din 10).

Curs (3 puncte)

 • Absolvirea disciplinei este condiționată de obținerea a 30% (3 din 10) din punctajul aferent cursului.
 • Punctajul de curs se va obține din 11 lucrări de curs care vor fi susținute înaintea fiecărui curs (o lucrare este bonus).
  • Fiecare lucrare de curs conține un set de 4 întrebări din materia cursului anterior (o întrebare este bonus).
  • Nu se va da un examen final.
  • Fiecare subiect se punctează cu 0 sau cu 1
  • Subiectul este punctat în cazul unei rezolvări complete și corecte.
  • Un subiect rezolvat incomplet, sau rezolvat complet dar cu precizări incorecte sau greșeli, nu se punctează.
  • Lucrările de curs nu se refac.
  • Durata fiecărei lucrări este de 3 minute.
  • Punctajul se obține din formula min(sumă_note_lucrări / 10 * 4/3, 10)
  • Lucrările sunt closed book.
 • Pentru cei care nu pot participa la lucrările de curs, sau care doresc să refacă punctajul cursului, se va da o lucrare la sfârșitul semestrului (la ultimul curs) din toată materia.
  • Lucrarea de la sfârșitul semestrului (ultimul curs) conține 11 întrebări pentru cele 3 puncte aferente cursului și durează 60 de minute.
  • Lucrarea de final de semestru este open-book. Aveți voie la cursuri, cărți, slide-uri și laptop-uri sau tablete fără acces la Internet.
   • Nu este permis accesul cu telefoane mobile. Telefoanele trebuie stinse/trecute pe silent/dezactivate în timpul examenului.
   • Puteți descărca offline cursuri, laboratoare sau alte resurse.

Teme de casă (5 puncte + corelare punctaj)

 • 5 puncte (Linux)
 • Există 4 teme de casă:
  • tema 0 - 0.5 puncte
  • tema 1 - 1.5 puncte
  • tema 2 - 1.5 puncte
  • tema 3 - 1.5 puncte
 • Activități “Extra”
  • Ixia Challenge (fs driver) - 2 puncte [A1]
  • E100 driver hackathon - 2 puncte [A2]
  • SO2 transport protocol - 2 puncte [A3]
 • În cazul în care punctajul total pe teme + activitati “Extra” este mai mare decât 5 puncte, se va proceda astfel:
  • Se consideră 5 puncte ca făcând parte din punctajul total
  • Diferenței dintre punctaj și 5 puncte i se aplică o corelare raportată cu nota de la curs
S = T0 + T1 + T2 + T3 + A1 + A2 + A3 + bonusuri;
if (S <= 5)
  punctaj_teme = S;
else
  punctaj_teme = 5 + (S - 5) * punctaj_curs / 3; // 0 <= punctaj_curs <=3

Verificarea, corectarea și punctarea temelor

 • Temele vor fi verficate automat cu ajutorul unor teste publice, teste ce vor acoperi 90% din nota temei.
  • Pot exista situații excepționale în care nu se ține cont de această regulă (de exemplu dacă tema este implementată doar pentru a trece testele și nu respectă cerinţele temei).
  • Sistemul de verificare depunctează (automat) anumite situații (segmentation fault, excepții netratate, erori sau warning-uri de compilare) indiferent de rezultatul testelor.
 • 10% din nota temei se va acorda după inspectarea codului sursă
  • Depunctările sunt precizate lista de indicații și în enunțul fiecărei teme.
  • Depunctările sunt scăzute din nota temei (maxim 10) nu din punctajul temei.
 • Notele apărute pe interfața vmchecker au valoare doar în momentul în care se regăsesc și în catalogul cursului.

Întârzieri teme

 • Fiecare temă are termen de rezolvare 2 săptămâni de la data publicării. (excepție! tema 0)
 • După exprimarea termenului de rezolvare, se depunctează 0,25 puncte pe zi (din 10, nota maximă a fiecărei teme) timp de 12 zile (până la maxim nota 7).
  • Depunctarea este din notă (maxim 10), nu din punctaj. O temă avea depunctări de 0,25 puncte pe zi din nota maximă (10), indiferent de punctajul aferent acesteia.
  • Adică dacă pentru tema 4 (punctată cu 2 puncte) întârzierea este de 4 zile, veți primi o depunctare de 4 * 0,25 = 1 punct din notă, adică nota maximă 9, adică punctajul maxim 1.8 puncte.
 • După 12 zile o temă nu va mai fi depunctată; se poate obține nota 7 pentru o temă trimisă cu 13 zile după expirarea deadline-ului sau 50 de zile, sau mai multe, inclusiv în sesiunea de restanțe.

Echivalare punctaj pe teme

Putem echivala punctaje pentru teme de casă pentru activități extracurriculare care au de-a face cu lumea Linux. Punctajul echivalat va ține cont de nivelul de dificultate și implicare al activității. Activitatea nu se punctează dacă este parte a proiectului de diplomă, a altei discipline universitare, a altei echivalări sau dacă este acoperită deja cu credite într-un alt mod. Activitatea trebuie să se desfășoare pe parcursul semestrului curent (în care se desfășoară și cursul de Sisteme de Operare 2); nu se echivalează activități desfășurate în afara semestrului (de exemplu, înainte de semestru sau în timpul verii).

Tipuri de activități pe care le puteți folosi pentru echivalare sunt:

 • Contribuții upstream în kernel
 • Contribuții upstream în Linux-related low-level projects (de tipul libc, iproute2, gcc, llvm, gdb)
 • Competiții care au de-a face cu nucleul Linux
 • Competiții care au de-a face cu ecosistemul Linux

Pentru a putea obține echivalare veți urma două etape:

 1. Etapa de înscriere
 2. Etapa de prezentare a rezultatelor

Pentru etapa de înscriere veți trimite un e-mail pe lista de discuții cu subiectul [echivalare] NUME Prenume, Grupa, Activitate în care vă veți anunța activitatea pentru care doriți să realizați echivalare și încadrarea ei în tipurile de activități de mai sus. Vă vom răspunde dacă acea activitate este în regulă și vă vom trece în catalog (sheet-ul Echivalări). Termenul pentru etapa de înscriere este luni, 3 aprilie 2017, ora 23:00.

Pentru etapa de evaluare veți trimite un e-mail pe lista de discuții ca răspunsul la e-mail-ul anterior (pentru etapa de înscriere) în care veți sumariza ce acțiuni ați întreprins și ce rezultate ați obținut; sunt indicate link-uri. Avem nevoie de informații care să prezinte rezultatele finale și care să certifice ați făcut, nu cum ați făcut. Ne preocupă rezultate, estimare de ore lucrate, link la proiect, eventual informații despre codul sursă. Vom face echivalarea pe baza acestei descrieri și o vom trece în catalog (sheet-ul Echivalări). Aceste informații le veți trimite în perioada 22-26 mai 2017.

Echivalări 2016-2017
 • Google Summer of Code (proiecte din ecosistemul Linux)
 • Outreachy Program (proiecte din ecosistemul Linux)
 • Linux Embedded Challenge
Echivalări 2015-2016
 • Google Summer of Code
 • Linux Embedded Challenge

Laborator (2 puncte)

 • Laboratorul se desfășoară în sala EG106, sau online, prin intermediul platformei Microsoft Teams. Pentru desfășurarea laboratorului se vor folosi ca suport mașinile virtuale folosite și pentru realizarea/corectarea temelor
 • Rezolvarea exercițiilor de laborator conduce la obținerea celor 2 puncte aferente laboratorului.
 • După fiecare laborator online, se va susține un test prin intermediul platformei acs.curs.pub.ro. Acest test este publicat după ce ultima grupă a susținut laboratorul (după ziua de luni), este disponibil o săptămână din momentul publicării și valorează 30% din nota laboratorului.
 • Pentru activitatea din timpul laboratorului se pot obţine maxim 10 sau 11 puncte.
  • primul laborator nu se punctează.
  • Nota finală pentru laborator se calculează după formula (sum(l2:l12) / 10)
  • Un laborator va conține exerciții de Linux și Windows.

Reguli

Desfășurarea laboratorului

Nu există o regulă formală de împărțire a studenților; fiecare poate participa la orice laborator cât timp se respectă regulile de mai jos. Prioritate de participare au studenții de la grupa respectivă (34xC3 sau opțional). Limita de studenți în cadrul unui laborator este de 14 persoane, Începând cu a treia săptămână se “îngheață” lista de participare în cadrul laboratorului. Studenții care au restanță pot participa la orice laborator cât timp există locuri disponibile. La fel ca și ceilați studenți, se “îngheață” lista de participare începând cu a treia săptămână. Împărțirea se realizează în pagina de împărțire ore laborator.

Se pot recupera maxim 2 laboratoare (se poate merge la altă semigrupă) (în acele laboratoare unde sunt locuri). Laboratoarele nu se pot recupera retroactiv. Nu se poate recupera în cadrul unei săptămâni de laborator un laborator din săptămâna anterioară.

Activitatea de laborator se desfășoară doar în sala de laborator. Vă încurarajăm să parcurgeți breviarul și exercițiile de laborator acasă. Puteți rezolva exerciții acasă dar va trebui să rezolvați de la zero în laborator.

Trimiterea temelor

 • Pentru trimiterea temelor folosiți interfața vmchecker.
 • Tema trebuie trimisă ca un fișier .zip. În limita posibilității, arhivați directorul corespunzător temei rezolvate în tools/labs/skels/<director temă>/<director surse>. Arhiva trebuie să conțină:
  • toate sursele în rădăcina arhivei;
  • un fișier Kbuild în rădăcina arhivei pentru temele de Linux, folosit pentru compilarea modulului;
 • Arhiva trebuie să conțină doar sursele și fișierele , sources sau Kbuild.
 • Arhiva nu trebuie să conțină decât fișierele sursă (nu se accepta fișiere executabile sau obiect sau fișiere proiect .dsp, .dsw).
 • Dacă arhiva nu respectă specificațiile de mai sus nu va fi acceptată la upload și tema nu va fi luată în considerare.

NU este nevoie de fișier README în arhiva temei.

NU este nevoie de un fișier Makefile în arhiva temei.

Termen final de trimitere teme

Termenul final de trimitere a temelor de SO2 este joi, 1 iunie 2023, ora 23:00. Dincolo de această dată temele nu vor mai putea fi trimise pe vmchecker. Aveți în vedere trimiterea temelor din timp și cu informații complete pentru a fi punctate. Nu vom accepta teme dincolo de această dată, teme care nu au fost trimise pe vmchecker. Pentru partea de teste, temele vor primi punctajul indicat din testarea pe vmchecker; testele picate din motive nelegate de vmchecker nu vor fi punctate.

Nu vor fi putea fi trimise teme pentru sesiunea specială de examene din iunie 2023. Vor putea fi retrimise teme după 1 august 2023, pentru sesiunea de examene din septembrie 2023. Termenul de trimitere a temelor pentru sesiunea toamnă 2023 este duminică, 27 august 2023, ora 23:00.

Prezentări de teme

Echipa de SO2 își rezervă dreptul de a solicita prezentarea unor teme de casă. Prezentarea înseamnă o discuție cu cel puțin doi asistenți despre realizarea temei, soluția folosită și problemele întâlnite. Scopul sesiunilor de prezentări de teme este de a clarifica nelămuriri legate de realizarea temei și a verifica corectitudinea realizării acesteia.

Persoanele care vor prezenta o temă de casă vor fi contactate cu cel puțin 24 de ore înainte de asistentul de laborator. Cel mai probabil, se va folosi un slot de 15 minute înainte/după cursul de SO2 sau în ultima parte a laboratorului propriu de SO2.

Reguli de realizare a temelor

Temele la Sisteme de Operare 2 sunt individuale; cu excepția cazurilor în care se precizează explicit că o temă se poate rezolva în echipă. Asta pentru că temele au ca principal obiectiv ca voi să dobândiți sau să vă aprofundați abilitățile practice. În măsura în care nivelul de colaborare este prea ridicat sau atunci când cereți soluții pe internet, acest obiectiv nu va fi îndeplinit. Fiecare temă este realizată de un student fără a consulta codul sursă al colegilor săi.

Știm că lucrul în echipă este important, dar nu avem mediul pentru a realiza proiecte de echipă la cursul de Sisteme de Operare 2.

Dacă întâmpinați orice fel de probleme în rezolvarea temei, folosiți lista de discuții, sau întrebați asistenții la laborator sau titularii la curs. Rolul nostru este să vă ajutăm în rezolvarea acestora. Apelați cu încredere la echipa de SO2.

Puteți discuta între voi în limitele bunului simț; adică nu trebuie să-i dictați cuiva rezolvarea, dar puteți să-i oferiți ideea generală. Dacă sunteți cel care este întrebat și oferă explicații, să aveți în vedere redirectarea către lista de discuții și către echipa de SO2.

Nu este permis să solicitați rezolvarea unei teme pe un site de tip StackExchange, Rent a coder sau altele. Puteți pune întrebări mai generice, dar nu solicitați rezolvarea temei.

Puteți folosi fără probleme cod din laborator, schelete puse la dispoziție de noi. Puteți folosi resurse externe (GitHub, cod open source sau altele), atâta vreme cât acestea nu reprezintă rezolvări evidente ale temei, puse public cu sau fără intenție. Vedeți și paragraful următor.

Nu este permis să publicați soluțiile temelor (nici după încheierea materiei). Dacă găsiți pe GitHub sau în altă parte rezolvări publice de teme, raportați-le pe lista de discuții sau privat asistentului de laborator sau titularului de curs. Reiterăm că dacă doriți clarificări pe care le-ați adresa colegilor de ani mai mari, sau pe alte forumuri, StackExchange sau alte surse, folosiți lista de discuții și echipa de SO2. E cea mai sigură și onestă cale de a rezolva problemele.

Nu este permis să faceți transfer de fișiere între voi. În general, recomandăm să nu urmăriți ecranul unui alt coleg, sau pentru inspirație sau pentru a îl/o ajuta la rezolvare. Evitați testarea unei teme pe un sistem al unui coleg. Pot exista excepții, puteți ajuta pe cineva la troubleshooting, dar să aveți în vedere să nu treacă de la “hai să dăm de cap problemei” la “hai să-ți rezolv tema”. Dar vă recomandăm să folosiți lista de discuții sau echipa de SO2 pentru a pune întrebări.

Penalizare pentru teme copiate

În general, considerăm că măsurile punitive sunt ultimele de luat în considerare. În măsura în care tema este realizată individual, fără aport de cod sursă problematic din exterior, atunci nu este temă copiată.

Noțiunea de temă copiată se referă, fără a fi limitată, la situații precum:

 • două teme care seamănă suficient de mult pentru a putea trage această concluzie;
 • folosirea de cod sursă de pe Internet care este evident soluția la temă;
 • folosirea unor bucăți din codul altui coleg;
 • accesul la codul altui coleg pe durata desfășurării temei;
 • modificarea unei teme existente;
 • urmărirea codului altui coleg;
 • ajutor direct în realizarea temei (altcineva a scris cod sau a dictat codul);
 • altcineva a scris tema (de bună voie, cu plată sau alte beneficii).

În cazul în care două teme sunt considerate copiate, atât sursa cât și destinația se vor depuncta identic, fără discuții relative la cine a copiat de la cine și a cui e vina.

Copierea unei teme atrage după sine eliminarea punctajului pe temele realizate până în acea sesiune. Orice temă submisă până în sesiunea respectivă primește punctaj 0 și imposibilitatea de retransmitere în cadrul anului universitar curent. Dacă au existat situații de teme copiate în timpul semestrului, se va putea obține punctaj pe vară, pentru sesiunea septembrie, din teme nesubmise încă.

Reiterăm faptul că obiectivul nostru nu este și nu va fi penalizarea pentru copiere. Considerăm copierea ca fiind un act neonest care va fi pedepsit dacă are loc. Obiectivul nostru este însă să prevenim copierea; pentru aceasta oferim suportul și resursele echipei în toate formele sale (lista de discuții, discuții față în față cu echipa de SO2). Vă rugăm să le folosiți cu încredere; credem că o abordare onestă la realizarea temelor va însemna și un câștig de cunoștințe și abilități pentru voi.

Restanță/mărire

În sesiunea de restanță/mărire din septembrie se pot trimite doar teme, se poate reface doar examenul final, sau ambele. Se pot trimite în continuare teme cu deadline-ul din timpul semestrului, adică veți putea obține maxim nota 7 pe fiecare temă. Temele se trimit folosind interfața vmchecker. Dacă nu ați avut teme copiate în timpul semestruli, puteți (re)submite orice teme. Dacă au existat situații de teme copiate în timpul semestrului, puteți submite doar teme nesubmise încă în timpul semestrului. Termenul de submisie este duminică, 27 august 2023, ora 23:00.

Dacă nu doriți să refaceți examenul final, puteți să nu participați la examen. Notele vor fi trecute în catalogul oficial, conform catalogului SO2.

În sesiunea specială de restanță/mărire din iunie se poate doar reface examenul final, nu se pot trimite teme de casă.

Examenul din sesiunea de restanțe va consta din 11 subiecte, punctate egal (pentru un total de 3 puncte - 1 subiect este bonus). Absolvirea examenului este condiționată de obținerea a 1 punct din cele 3 puncte aferente cursului. Practic, acest aspect se traduce în rezolvarea corectă a 3 subiecte din cele 11 ale examenului.

În cazul refacerii examenului final, se păstrează nota cea mai mare (dintre nota de curs timpul semestrului și cea din sesiunea de refacere).

Puteți participa la un singur examen pe parcursul unei sesiuni.

Refacere disciplină

Dacă doriți, puteți păstra punctajul din anul universitar trecut (2021-2022) pe întreaga activitate din timpul semestrului (laborator, teme, lucrări de curs), și puteți reface doar examenul final. Nu puteți păstra punctajul pe componente din timpul semestrului (doar pe teme sau doar pe lucrări de curs).

Dacă doriți păstrarea punctajului din anul universitar trecut (2021-2022) pe întreaga activitate pe timpul semestrului, va trebui să anunțați acest lucru pe thread-ul deschis pe site-ul de cursuri până cel târziu vineri, 17 martie 2023. În caz contrar, punctajul din timpul semestrului din anul universitar anterior se va reseta, conform modului implicit.

În mod implicit, punctajul pe anul universitar 2023-2024 se va reseta la 1 octombrie 2023. Dacă nu veți absolvi disciplina în cadrul anului universitar 2022-2023, va trebui să o refaceți complet în cadrul anului universitar 2023-2024.

so2/reguli-notare.txt · Last modified: 2023/06/04 12:31 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0