Calendar

Cursul are loc marți, intervalul 18:00-20:00. Primul curs are loc marți, 1 martie 2022, intevalul 18:00-20:00, pe platforma Microsoft Teams.

Laboratoarele încep miercurea și se termină vinerea. Laboratoarele se țin online, conform orarului. Primul laborator are loc miercuri, 2 martie 2022. Nu se țin ore de laborator luni, 28 februarie 2022.

Nu se ține curs marți, 26 aprilie 2022. Nu se țin laboratoare în perioada miercuri-marți, 20-26 aprilie 2022, în jurul perioadei de Paște.

Examenul final de SO2 are loc marți, 31 mai 2022.

Nu se țin laboratoare miercuri-vineri, 1-3 iunie 2022, în ultima săptamână a semestrului.

Termenul final de trimitere a temelor pentru sesiunea vară 2022 este marți, 31 mai 2022, ora 23:00.

Calendar

  • Calendar ID: as5iui4t0bbqfuiougbsjurvvc@group.calendar.google.com

Planificarea calendaristică

so2/calendar.txt · Last modified: 2022/04/28 15:36 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0