Calendar

Cursul are loc marți, intervalul 18:00-20:00. Primul curs are loc marți, 2 martie 2021, intevalul 18:00-20:00, pe platforma Microsoft Teams.

Laboratoarele încep miercurea și se termină lunea. Laboratoarele se țin pe platforma Microsoft Teams, conform orarului. Primul laborator are loc miercuri, 3 martie 2021. Nu se țin ore de laborator luni, 1 martie 2021.

Nu se ține curs marți, 4 mai 2021.

Nu se țin laboratoare în perioada miercuri-marți, 28 aprilie - 4 mai 2021, în jurul perioadei de Paște / 1 mai.

Nu se țin laboratoare miercuri, joi și vineri, 2-4 iunie 2021, în ultima săptamână a semestrului.

Examenul final de SO2 are loc marți, 1 iunie 2021.

Termenul final de trimitere a temelor pentru sesiunea vară 2021 este miercuri, 2 iunie 2021, ora 23:00.

Calendar

  • Calendar ID: as5iui4t0bbqfuiougbsjurvvc@group.calendar.google.com

Planificarea calendaristică

so2/calendar.txt · Last modified: 2021/02/21 12:08 by sergiu.weisz
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0