Trimitere teme

Pentru trimiterea temelor se va folosi interfața vmchecker. Vă autentificați folosind contul de pe site-ul de cursuri.

Urmăriți informațiile de trimitere a temelor și regulile de realizare a temelor din cadrul paginii de reguli.

Termenul final de trimitere a temelor pentru sesiunea vară 2017 este 24 mai, ora 23:00. Termenul este final. Nu vor fi putea fi trimise teme după această dată pentru sesiunea obișnuită sau sesiuni speciale din vară 2017. Vor putea fi retrimise teme după 1 august 2017, pentru sesiunea toamnă 2017.

vmchecker

  • vmchecker este o aplicație folosită pentru verificarea automată și în timp real a temelor.
  • Aplicația este un proiect open-source; sursele pot fi obținute din repository-ul Git.
  • Sistemul oferă o interfață web care permite submiterea unei teme și, prin intermediul unei infrastructuri de mașini virtuale, corectarea acesteia și furnizarea rezultatelor.

Raportare probleme

  • Pentru probleme legate de corectarea unei teme sau blocarea checker-ului, folosiți lista de discuții.
so2/resurse/trimitere-teme.txt · Last modified: 2017/05/12 18:37 by adrian.stanciu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0