Karma Awards

Karma Awards se acordă studenților care au o implicare remarcabilă în cadrul activităților cursului de Sisteme de Operare 2. Karma Awards constă în acordarea unui pin. Acordăm pin-uri astfel:

  • maxin N pin-uri pentru activitatea de laborator (unde N este numărul de semigrupe)
  • maxim 3 pin-uri pentru acțiuni de comunitate (contribuții pe GitHub, suport pentru colegi în rezolvarea temelor)
  • maxim 3 pin-uri pentru teme realizate excepțional
  • maxim 2 pin-uri pentru punctaj (examen și în ansamblu)
  • maxim 2 pin-uri pentru activitate de curs

Câștigătorii Karma Awards sunt aici și listați mai jos.

so2/karma.txt · Last modified: 2020/03/15 22:17 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0