Împărțire ore laborator

Vom anunța pe forumul de discuții generale, thread-uri pentru împărțirea de ore de laborator. Apoi vom anunța împărțirea orelor. Împărțirea studenților pe ore de laborator resptrebuie să respecte precizările prezentate în pagina de Reguli generale și notare:

  • Număr maxim de 18 studenți în cadrul unui laborator.
  • Prioritate au cei care fac parte din grupa din orar.
  • Se acordă prioritate secundară celor care au participat la primul laborator.
  • Se pot realiza mutări/migrări până în cadrul celei de-a doua săptămâni inclusiv.

Vom anunța pe forumul de discuții generale, thread-uri pentru împărțirea de ore de laborator miercuri, 1 martie 2022, ora 11:00. Apoi vom anunța împărțirea orelor.

so2/impartire-laborator.txt · Last modified: 2023/02/28 22:28 by sergiu.weisz
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0