Temă exemplu - Hello World

Pentru a vă acomoda cu interfața vmchecker, compilarea de module de kernel și lucrul cu mașina virtuale QEMU/KVM, vă prezentăm un exemplu de temă. Este vorba de un modul foarte simplu care trebuie să afișeze “Hello, World!” din modulul de kernel folosind pr_* macros.

Soluție

Tema se află în linux-kernel-labs/linux. Tema se rezolvă urmărind comentariile marcate cu TODO din scheletul temei. Pentru a ajunge la scheletul temei, urmați urmatorii pași:

$ pwd
~/so2/linux/tools/labs
$ LABS=assignments/00-hello make skels
# scheletul temei hello a fost generat
$ cd skels/assignments/00-hello
# rezolvați tema exemplu
$ cd ~/so2/linux/tools/labs ; make build ; make copy
# porniți mașina virtuală și testați implementarea folosind checkerul pus la dispoziție in directorul
# skels/assignments/00-hello/checker

Testare

Pentru simplificarea procesului de corectare al temelor, dar și pentru a reduce greșelile temelor trimise, corectarea temelor se va face automat cu ajutorul unui script de testare.

Submitere

Arhiva temei va fi submisă pe vmchecker, în conformitate cu precizările din pagina de reguli.

Din interfața vmchecker alegeți opțiunea Hello Word test module, aferentă acestei teme de casă.

Notare

Tema NU se punctează. Este doar o temă exemplu ca să vă acomodați cu resursele de dezvoltare a temelor pentru SO2.

Întrebări

Pentru întrebări legate de temă puteți consulta arhivele listei de discuții sau puteți trimite un e-mail (trebuie să fiți înregistrați).

so2/teme/tema-exemplu.txt · Last modified: 2020/03/03 17:30 by horia_paul.ion
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0