Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so2:laboratoare:lab10 [2019/04/24 12:38]
constantin.ghioc [Structura socket]
so2:laboratoare:lab10 [2019/05/06 10:20] (current)
liza_elena.babu [Structura socket]
Line 271: Line 271:
 </​code>​ </​code>​
  
-Se va realiza astfel instanțierea pointerilor de funcții cu apeluri specifice tipului de protocol asociat socket-ului. Apelurile [[https://​elixir.bootlin.com/​linux/​v4.15/​source/​net/​socket.c#​L2512|sock_register]] și [https://​elixir.bootlin.com/​linux/​v4.15/​source/​net/​socket.c#​L2545|sock_unregister]] sunt folosite pentru completarea vectorului [[https://​elixir.bootlin.com/​linux/​v4.15/​source/​net/​socket.c#​L158|net_families]].+Se va realiza astfel instanțierea pointerilor de funcții cu apeluri specifice tipului de protocol asociat socket-ului. Apelurile [[https://​elixir.bootlin.com/​linux/​v4.15/​source/​net/​socket.c#​L2512|sock_register]] și [[https://​elixir.bootlin.com/​linux/​v4.15/​source/​net/​socket.c#​L2545|sock_unregister]] sunt folosite pentru completarea vectorului [[https://​elixir.bootlin.com/​linux/​v4.15/​source/​net/​socket.c#​L158|net_families]].
  
 Pentru restul operațiilor cu socketi (în afară de creare, închidere și transmitere/​recepție mesaj, prezentate mai sus, în secțiunea [[#​Operații asupra structurii socket|Operații asupra structurii socket]]), se vor apela funcțiile date de pointerii din această structură. Spre exemplu, pentru operația ''​bind'',​ care asociază unui socket un port pe mașina locală, vom avea următoarea secvență de cod: Pentru restul operațiilor cu socketi (în afară de creare, închidere și transmitere/​recepție mesaj, prezentate mai sus, în secțiunea [[#​Operații asupra structurii socket|Operații asupra structurii socket]]), se vor apela funcțiile date de pointerii din această structură. Spre exemplu, pentru operația ''​bind'',​ care asociază unui socket un port pe mașina locală, vom avea următoarea secvență de cod:
so2/laboratoare/lab10.txt · Last modified: 2019/05/06 10:20 by liza_elena.babu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0