09. [BONUS - 10p] Configurare persistentă

Dorim ca la o reponire a unei stații configurațiile de nivel 3 (adresele IP) să se păstreze. Configurările pe care le-am făcut până acum sunt temporare și sunt pierdute la repornirea stației. În Linux, persistența configurațiilor se realizează prin plasarea acestora în fișiere text specifice, fiecare distribuție (ex.: Debian, RedHat) având propriul mod de configurare.

Pentru a pregăti exercițiul, rulați scriptul de pregătire:

root@host:~# start_lab ip ex9
root@host:~# ip address flush dev veth-red

Realizați persistent configurația de la exercițiul 08. [10p] IPv6 (adrese IP și default gateway) pentru host. Distribuția de Linux folosită în laborator este Debian-based.

Pentru detalii despre cum puteți face configurații persistent pe sisteme Debian, consultați această pagină. Veți realiza o configurație statică.

După ce ați realizat configurațiile necesare pentru red, executați pe host:

ifdown veth-red
ifup veth-red

Observați că la executarea comenzii ifup interfața a preluat configurările din fișier.

Configurați sistemul astfel încât rutarea să fie activată la pornirea sistemului.

Pentru informații legate de activarea rutării, consultați această pagină.

Reporniți mașina virtuală (stația host), folosind comanda:

root@host:~# reboot

După repornire ar trebui să aveți configurațiile activate și conectivitate completă la nivelul topologiei.

rl/labs/06/contents/09.txt · Last modified: 2023/11/10 17:12 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0