01. [10p] Configurare și ștergere adrese IP

Dacă nu ați următit pașii de mai sus, rulați acum:

# ATENȚIE: update_lab nu funcționează de pe root, folosiți student inițial
student@host:~# update_lab --force
student@host:~# start_lab ip

Dorim, pentru început, să asigurăm conectivitate între stațiile host și red. În acest tutorial vom folosi suita iproute de pe Linux pentru a realiza configurările frecvente de nivel 3 (adresare IP).

Vom configura câte o adresă IP din clasa 192.168.0.0/24 pe interfețele de legătură dintre stația host și stația red. Adică între host(veth-red) (interfața veth-red de pe stația host) și red(red-eth0) (interfața red-eth0 de pe stația red).

Pe interfața veth-red de pe stația host vom configura adresa IP 192.168.0.1 cu masca 255.255.255.0 (/24 în forma prefixată):

root@host:~# ip address add 192.168.0.1/24 dev veth-red

Observați că suita iproute2 (adică utilitarul ip) folosește masca în format prefixat: /24.

Imediat după o configurare de rețea rulați o comandă pentru validarea configurării. În cazul nostru este comanda de afișare a configurării de nivel 3 (Rețea), adică a adresei IP:

root@host:~# ip address show dev veth-red
47: veth-red: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
  link/ether 4e:1b:b8:d9:14:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.1/24 scope global veth-red

Pe interfața red-eth0 de pe stația red vom configura adresa IP 192.168.0.2 cu masca 255.255.255.0 (/24 în forma prefixată):

root@host:~# go red
[...]
root@red:~# ip address add 192.168.0.2/24 dev red-eth0
root@red:~# ip address show dev red-eth0
46: red-eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
  link/ether 00:16:3e:8e:84:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.2/24 scope global eth0
  inet6 fe80::216:3eff:fe8e:8421/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

La fel, după o configurare de rețea, am rulat comanda de validare, în cazul acesta ip address.

Pentru a vă putea întoarce la consola stației host, puteți da exit (sau deschideți / folosiți alt terminal).

Pentru a testa conectivitatea între stațiile host și red folosim comanda ping:

root@host:~# ping 192.168.0.2
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1007ms

După câteva secunde opriți comanda ping folosind combinația de taste Ctrl+c.

Observați că nu există conectivitatea între cele două stații: pachetele sunt pierdute în întregime (100% packet loss). Motivul este că nu am activat interfețele, ci doar am realizat configurații de nivel 3.

Urmăriți configurația de nivel 2 a interfețelor folosind comanda ip link:

root@host:~# ip link show dev veth-red
10: veth-red: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
  link/ether 3e:03:f0:76:76:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Observați că interfața nu este activă la nivelul 2 (Legătură de date). Pentru a activa interfața folosiți comanda:

root@host:~# ip link set dev veth-red up

Urmăriți din nou configurația de nivel 2 (Legătură de date) a interfeței veth-red și observați că acum este parțial UP (apare și UP și DOWN în output-ul comenzii):

root@host:~# ip link show dev veth-red
10: veth-red: <NO_CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
  link/ether 3e:03:f0:76:76:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Testați din nou conectivitatea folosiți comanda ping. În continuare nu există conectivitate. Acest lucru și faptul că apărea și DOWN în output-ul comenzii anterioare se datorează faptului că nu am activat interfața red-eth0 de pe stația red. Interfața red-eth0 de pe stația red este cea conectată la interfața veth-red de pe stația host; ambele trebuie să fie activate pentru a avea o conexiune activă.

Pe stația red verificați configuratia de nivel 2 a interfaței red-eth0 de pe red. Observați că este DOWN și activați interfața dacă este cazul, folosind comanda

root@red:~# ip link set dev red-eth0 up

Verificați că acum interfața este activă folosind comanda

root@red:~# ip link show dev red-eth0

Folosiți comanda ping ca să retestați conectivitatea între stațiile host și red.

Dorim să revenim la configurația inițială. Pentru acesta rulați o comandă de forma

# ip address flush dev INTERFACE

unde INTERFACE este interfața interfața veth-red pe stația host, respectiv red-eth0 pe stația red. Asigurați-vă că nu mai este configurată nicio adresă IP pe interfețe folosind o comandă de forma

# ip address show dev INTERFACE

unde INTERFACE este interfața interfața veth-red pe stația host, respectiv red-eth0 pe stația red.

rl/labs/06/contents/01.txt · Last modified: 2023/11/10 17:11 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0