04. [10p] Internet Gateway

În VPC Dashboard, alegem secțiunea Internet Gateways și opțiunea Create Internet Gateway.

Numele pe care îl alocăm IGW nou creat este student<X>_IGW. Trebuie să îl alocăm VPC-ului creat la Exercițiul 1(Actions → Attach to VPC → Alegem din listă student<X>_VPC → Attach).

Am discutat mai devreme despre public subnets. Subnet-ul 192.168.$X$.192/28 va fi subnet-ul public, care va putea accesa direct Internetul prin intermediul IGW. Pentru asta, trebuie să ne asigurăm că tabela de rutare a subnet-ului pointează către IGW-ul creat.

rl/labs/06/contents/04.txt · Last modified: 2019/11/03 20:07 by georgiana.trifu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0