04. [20p] Configurare conectivitate completă

Dorim să asigurăm conectivitate completă între toate stațiile din topologie. Trebuie configurată corespunzător stația blue.

Configurați adrese IP din clasa 10.10.30.0/24 pe legătura dintre stația host și stația blue (adică între host(veth-blue) și blue(blue-eth0)).

Țineți cont să verificați legătura de nivel 2 folosind comanda ip link.

Testați conectivitatea între stația host și stația blue.

Pe stația blue configurați ca default gateway stația host, pentru a permite conectivitatea la celelalte stații.

Pe stația blue folosiți ca default gateway adresa IP de pe interfața veth-blue a stației host.

Testați conectivitatea între oricare două stații.

rl/labs/06/contents/04.txt · Last modified: 2023/11/09 19:46 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0