03. [10p] Adresare IP și rutare

Dorim să realizăm conectivitate și între stațiile red și green. Întrucât cele două stații sunt în rețele locale diferite, va trebui să configurăm stația host ca default gateway pe fiecare stație.

Pentru a adăuga default gateway pe stația red folosiți comenzile:

root@host:~# go red
[...]
root@red:~# ip route add default via 10.10.10.1

După configurare (adăugarea rutei), validăm configurația cu o comandă specifică. În acest caz urmărim tabela de rutare folosind comanda:

root@red:~# ip route show
default via 10.10.10.1 dev red-eth0 
10.10.10.0/24 dev red-eth0  proto kernel  scope link  src 10.10.10.2

Adresa IP 10.10.10.1 reprezintă adresa IP a interfeței veth-red de pe stația host.

Intrați pe stația green și executați comenzile similar.

Testați conectivitatea, folosind ping între stațiile green și red. Observați că nu funcționează. Motivul pentru care nu există conectivitate este reprezentat de faptul că stația host nu are activată rutarea (nu trimite pachetele ce vin de pe o interfață pe altă interfață). Pentru a activa rutarea pe stația host, rulați comanda:

root@host:~# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Pentru a valida configurarea de activare a rutării, rulăm comanda:

root@host:~# sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1

Testați din nou conectivitatea între red și green și observați că funcționează.

Porniți comanda ping de pe stația red către stația green. Deschideți un nou terminal și executați pe stația host comanda:

root@host:~# tcpdump -n -i veth-red
listening on veth-red, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
18:46:48.783576 IP red.local > 10.10.20.2: ICMP echo request, id 434, seq 163, length 64
18:46:48.783622 IP 10.10.20.2 > red.local: ICMP echo reply, id 434, seq 163, length 64

Observați pachetele de tip ICMP echo request/reply care trec prin stația host (sau altfel zis stația host le rutează).

rl/labs/06/contents/03.txt · Last modified: 2023/11/05 12:13 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0