08. [10p] IPv6

Dorim să asigurăm conectivitate IPv6 între stația host și red. În acest tutorial vom folosi suita iproute din Linux pentru a realiza configurările necesare. Folosiți parametrul -6 pentru a face setările aferente IPv6.

Vom configura câte o adresă IP din clasa 2201::/64 pe interfețele de legătură dintre stația host și stația red. Adică între host(veth-red) (interfața veth-red de pe stația host) și red(red-eth0) (interfața red-eth0 de pe stația red).

Pe interfața veth-red de pe stația host vom configura adresa IP 2201::1/64

root@host:~# ip -6 address add 2201::1/64 dev veth-red

Imediat după o configurare de rețea rulați o comandă pentru validarea configurării. În cazul nostru este comanda de afișare a adresei IPv6:

root@host:~# ip -6 address show dev veth-red
47: veth-red: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
    inet6 2201::1/64 scope global
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fe5b:a38e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

Pe interfața red-eth0 de pe stația red vom configura adresa IP 2201::2/64:

Configurați pe legătura host-blue adrese IPv6 din rețeaua 2202::/64 și pe legătura host-green adrese IPv6 din rețeaua 2203::/64.

Activați rutarea pentru IPv6 pe stația host:

root@host:~# sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1

De asemenea, trebuie să adăugați rute default pe red, green și blue, către host.

Verificați conectivitatea între containere folosind comanda ping

rl/labs/06/contents/08.txt · Last modified: 2023/11/15 09:48 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0