07. [10p] Depanare problemă de conectivitate

Ne propunem să depanăm o problemă de conectivitate. Pentru a “genera” problema rulați scriptul de pregătire cu noul argument ex7:

root@host:~# start_lab ip ex7

Pentru depanare, primul pas recomandat este afișarea tabelei de rutare. Tabela de rutare vă va ajuta pentru depanare în cazul în care anumite intrări sunt absente sau configurate greșit.

Verificați conectivitatea între toate stațiile din topologie. Observați că nu există conectivitate între nici o stație și stația blue. Rezolvați problemele de conectivitate la stația blue de pe stația host.

Identificați și soluționați problemele.

rl/labs/06/contents/07.txt · Last modified: 2023/11/15 11:27 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0