Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rl:labs:05:contents:04 [2013/08/24 13:35]
127.0.0.1 external edit
rl:labs:05:contents:04 [2020/09/27 23:18] (current)
vlad.traista
Line 1: Line 1:
-==== 04. Lorem ipsum ====+==== 04. [A][10p] Adresare și default gateway  ​====
  
-...+  * Dorim să extindem topologia anterioară cu încă o rețea și să asigurăm conectivitatea stațiilor din această rețea la stațiile existente. 
 +  * Folosiți în continuare topologia de la [[:​rl:​labs:​05:​contents:​01]]Adăugați un nou switch și conectați-l la una dintre interfețele libere ale ruterului.
  
 +<note important>​
 +Folosiți un switch de tip ''​Generic'',​ ''​Switch-PT''​ (**nu** ''​Switch-PT-Empty''​).
  
 +Ruterul nu are un port Ethernet suplimentar pentru a conecta noul switch. Pentru conectarea noului switch la ruter, realizați o legătură de fibră optică între switch și ruter (între portul ''​FastEthernet4/​1''​ al switch-ului și portul ''​FastEthernet4/​0''​ al ruterului).
 +</​note>​
 +
 +  * Adăugați două stații noi și conectați-le la noul switch.
 +  * Folosind primele 3 adrese IP asignabile din spațiul ''​10.0.100.0/​24'',​ configurați noua interfață a ruterului cu prima adresa asignabila și cele două stații proaspăt adăugate (''​PC4''​ si ''​PC5''​ cu urmatoarele doua adrese asignabile).
 +
 +<note tip>
 +Un model de configurare al adresei IP pe interfața unui ruter îl găsiți în [[rl:​labs:​03:​contents:​12|Laboratorul 3]]
 +
 +Pentru a activa o interfață a ruterului, accesați modul de configurare a interfeței și folosiți comanda ''​no shutdown''​.
 +</​note>​
 +
 +  * Pe cele două stații proaspăt adăugate configurați ca adresă pentru //default gateway// adresa IP a noii interfețe de pe ruter.
 +  * Dacă aveți o configurație corespunzătoare,​ veți avea conectivitate între toate stațiile din topologie.
rl/labs/05/contents/04.1377340500.txt.gz · Last modified: 2013/10/24 17:21 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0