Laboratorul 11. Fişiere text. Argumente în linia de comandă

În acest laborator veţi învăţa să:

 • Citiţi şi scrieţi date din fişiere text.
 • Trimiteţi şi folosiţi argumente în linia de comandă.

Fişiere text

Pentru a realiza operaţii cu fişiere text se folosesc funcţii şi structuri definite în stdio.h:

FILE este o structură ce conţine informaţiile necesare controlării unui fişier.

FILE * fopen ( const char * filename, const char * mode ) asociază fişierul cu o structură FILE şi întoarce un pointer la această structură. Dacă fişierul nu există sau nu a putut fi deschis, se va întoarce NULL. mode reprezintă modul de access dorit:

 • “r” deschide fişierul pentru citire; fişierul trebuie să existe.
 • “w” creează un fişier gol pentru scriere; dacă există deja un fişier cu acelaşi nume, conţinutul lui este şters şi este tratat ca un fişier gol.
 • “a” adaugă datele la sfârşitul fişierului; fişierul este creat dacă nu există.
 • “r+“ deschide un fişier atât pentru scriere, cât şi pentru citire; fişierul trebuie să existe.
 • “w+“ creează un fişier gol atât pentru scriere, cât şi pentru citire; dacă există deja un fişier cu acelaşi nume, conţinutul lui este şters şi este tratat ca un fişier gol.
 • “a+“ deschide un fişier pentru citire şi adăugare la sfârşit; se poate citi de la orice poziţie din fişier, însă scrierea se face doar la sfârşit; fişierul este creat dacă nu există

int fclose ( FILE * file ) închide fişierul asociat cu structura file şi îl dezasociază.

Funcţii de citire şi afişare pentru fişiere:

 • int fgetc ( FILE * f ); întoarce următorul caracter din fişier convertit la int sau EOF dacă s­a întâlnit sfârşitul de fişier sau o eroare.
 • char *fgets ( char *buf, int nmax, FILE * f ) citeşte caractere din fişier până cănd se întâlneşte '\n' (este şi el adăugat la şir) sau până când s­au citit nmax ­ 1 caractere.
 • int fputc ( int c, FILE * f ) scrie caracterul c în fişier; funcţia întoarce caracterul scris, în caz de success sau EOF altfel.
 • int fputs ( char *buf, FILE *f ) scrie şirul buf în fişier; în caz de eroare se întoarce EOF, altfel se întoarce o valoare non­negativă.
 • int fscanf ( FILE *f, const char * format, … )
 • int fprintf ( FILE *f, const char * format, … )

Argumente în linia de comandă

Pentru a specifica argumente în linia de comandă, antetul funcţiei main va trebui să fie de forma:

 int main ( int argc, char *argv[] ); 

argc reprezintă numărul de argumente, iar argv vectorul de pointeri la argumente (şiruri de caractere). Primul argument argv[ 0 ] este întotdeauna numele executabilului. Pentru a seta argumentele din CodeBlocks va trebui să adăugaţi fişierul sursă la un proiect şi apoi să selectaţi: Project ­> Set programs' arguments.

Problema 1 (Rezolvata)


Scrieţi un program care citeşte conţinutul unui fişier text myfile.txt şi îl trimite către stdout.

Date de intrare

Fişierul text myfile.txt

Date de ieşire

Conţinutul fisierului de intrare

Rezolvare
#include <stdio.h>
#define BUFMAX 1005
 
int main(int argc, char **argv)
{
  FILE *pFile;
  char buffer[BUFMAX];
 
  pFile = fopen("myfile.txt" , "r");
  if (pFile == NULL) {
    printf("Nu s-a putut deschide fisierul");
    return 1;
  }
 
  while (fgets(buffer, BUFMAX, pFile) != NULL) {
    printf("%s", buffer);
  }
  fclose(pFile);
  return 0;
}

Problema 2 (Rezolvata)

Scrieţi un program pentru concatenarea mai multor fişiere text într­un fişier destinaţie. Programul va primi numele fişierelor ca argumente în linia de comandă, în următoarea ordine: destinatie $sursa_1, sursa_2 \dots sursa_n$.

Date de intrare

Fişierele de intrare $sursa_1, sursa_2 \dots sursa_n$.

Date de ieşire

Fişierele de intrare concatenate în fişierul destinaţie.

Rezolvare
#include <stdio.h>
#define BUFMAX 1005
 
int main(int argc, char *argv[])
{
	FILE *dest, *src;
	intchar buffer[BUFMAX];
	dest = fopen(argv[1], "w");
	if (!dest)
	{
		fprintf(stderr, "Eroare! Nu am putut deschide fisierul destinatie!\n");
		return 0;
	}
	for (i = 2; i < argc; ++i)
	{
		src = fopen(argv[i], "r");
		if (!src)
		{
			fprintf(stderr, "Eroare! Nu am putut deschide fisierul sursa (%d)!\n", i);
			return 0;
		}
		while (fgets(buffer, BUFMAX, src) != NULL)
		    fputs(buffer, dest);
		fclose(src);
	}
	fclose(dest);
	return 0;
}

Problema 3A

Scrieţi un program pentru căutarea unui şir dat într­un fişier text şi afişarea liniilor care conţin şirul dat. Numele fişierului şi şirul căutat vor fi trimise ca argumente în linia de comandă, în această ordine.

Date de intrare (argumente în linia de comandă)

Numele fişierului in care se realizează cautarea Stringul căutat

Date de ieşire (consolă)

Liniile ce conţin şirul căutat

Exemplu

Pentru a căuta în fişierul input.txt stringul vacanta:

./executabil input.txt vacanta

input.txt stdout
Mai e putin si vine vacanta
Mie nu imi plac pointerii dar iubesc vacanta
Abia astept sesiunea
Haideti sa mergem la un suc chiar acum
Cine stie sa se dea cu placa de snowboard ?!
Vacanta asta merg la Predeal si ma dau cu placa :)
Ma asteapta o sesiune infernala :-(
Vine vacanta cu trenul din Franta …
La multi ani 2021
Mai e putin si vine vacanta
Mie nu imi plac pointerii dar iubesc vacanta
Vine vacanta cu trenul din Franta …

Problema 3B

Scrieţi un program pentru căutarea unui şir dat într­un fişier text şi afişarea liniilor care conţin şirul dat. Numele fişierului şi şirul căutat vor fi trimise ca argumente în linia de comandă, în această ordine. Adăugaţi programului posibilitatea de a primi ca argumente şi una sau mai multe dintre următoarele opţiuni (ultimele 2 argumente vor fi întotdeauna numele fişierului şi şirul căutat): ­i ignoră diferenţa dintre litere mici şi litere mari. ­n afişează şi numerele liniilor din fişier care conţin şirul căutat. ­c afişează numărul de linii în care s­a găsit şirul căutat. Aceste 3 argumente pot apărea în orice ordine.

Date de intrare (argumente în linia de comandă)

Numele fişierului în care se realizează căutarea Parametrii pentru căutare Stringul căutat

Date de ieşire (consolă)

Liniile ce conţin şirul căutat Numărul liniei din fişierul sursă Numărul de linii în care s­a găsit şirul căutat

Exemplu

Dacă, căutăm în fişierul input.txt stringul vacanta:

./executabil ­c ­i ­n input.txt vacanta

input.txt stdout
Mai e putin si vine vacanta
Mie nu imi plac pointerii dar iubesc vacanta
Abia astept sesiunea
Haideti sa mergem la un suc chiar acum
Cine stie sa se dea cu placa de snowboard ?!
Vacanta asta merg la Predeal si ma dau cu placa :)
Ma asteapta o sesiune infernala :-(
Vine vacanta cu trenul din Franta …
La multi ani 2014
[1] Mai e putin si vine vacanta
[2] Mie nu imi plac pointerii dar iubesc vacanta
[6] Vacanta asta merg la Predeal si ma dau cu placa :)
[8] Vine vacanta cu trenul din Franta …
Numar total de linii: 4

Problema 4

Se dă un fişier în care este memorată o tabelă de codificare, sub forma: caracter_de_codificat caracter_codificat \n Să se scrie un program care primeşte ca argumente în linia de comandă numele fişierului conţinând tabela de codificare, numele fişierului de codificat şi numele fişierului în care se va scrie codificarea (în această ordine) şi codifică fişierul primit conform codului. Presupunem un fişier tabela_de_codare.in care reţine următoarele corespondenţe:

tabela_de_codare.in
a b
b c
c d
d e
e f
f g
g h
h i
i j
j k
k l
l m
m n
n o
o p
Date de intrare (input.txt)

Textul original

Date de ieşire (output.txt)

Textul modificat

Exemplu

Aplicăm algoritmul de codare pe fişierul input.txt şi vom obţine un fişier output.txt.

./executabil tabela_de_codare.in input.txt output.txt

Intrare (input.txt ) Ieşire (output.txt)
Abia astept examenul de PL
In vacanta dorm. Dorm pe partie
Cine vrea sa se joace PACMAN
Voi n­aveti somn azi
Bcjb bstfpt fxbnfouc ef PC
Jo vbdbotb eprn. Eprn pf pbrtjf
Djof vrfb sb sf kpbdf PBDNBO
Vpj o­bvftj spno bzj
programare-cc/laboratoare/11.txt · Last modified: 2023/12/20 14:41 by mihai.nan
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0