Laboratorul 07 - Funcții cu pointeri; Șiruri de caractere

Problema 1


Scrieti o functie ce interschimba doua numere intregi. Functia va avea urmatorul antet:

void swap(int *pa, int *pb);
Date de intrare

Doua numere intregi, a si b.

Date de ieşire

Valorile a si b, in urma interschimbarii.

Restrictii

 • a si b sunt numere intregi
Exemplu

Intrare Ieşire
2 5 5 2

Problema 2


Scrieti o functie care numara cate elemente pozitive, cate elemente negative si cate elemente nule se afla intr-un vector. Antetul functiei va fi:

void count(int n, int *v, int *zero, int *poz, int *neg);
Date de intrare

 • n - dimensiunea vectorului
 • n numere intregi
Date de ieşire

 • Numarul de elemente nule
 • Numarul de elemente pozitive
 • Numarul de elemente negative
Restrictii

 • 0 ⇐ n ⇐ 100
Exemplu

Intrare Ieşire
5
-2 -1 0 1 2
nule: 1
pozitive: 2
negative: 2

Problema 3


 • Scrieti o functie pentru stergerea a n caractere dintr-o pozitie p (data) a unui sir. Se va folosi functia strcpy.
char *strdel(char *p, int n); // sterge n caractere din pozitia p

Pentru a sterge 5 caractere incepand cu pozitia 3 (al 4-lea caracter) din sirul s va trebui sa apelati: strdel(s + 3, 5).

 • Scrieti o functie pentru inserarea unui sir s la inceputul sirului dat p, folosind functiile strcpy si strcat.
 char *strins(char *p, const char *s); // insereaza la p, sirul s
 • Un program care va cauta si inlocui un sir dat cu alt sir (de lungime diferita) intr-un text. Vor fi inlocuite toate aparitiile sirului dat.

Se vor folosi functiile definite anterior si functii de biblioteca.

Textul se va introduce in program ca sir constant. Sirul cautat si cel cu care va fi inlocuit se citesc.

Date de intrare

Trei siruri de caractere:

 • textul
 • sirul de inlocuit
 • sirul cu care se inlocuieste
Date de ieşire

Textul modificat.

Restrictii

 • strlen(text) ⇐ 3000
 • strlen(sir_de_inlocuit) ⇐ 20
 • strlen(sir_cu_care_se_inlocuieste) ⇐ 20
Exemplu

Intrare Ieşire
ala bala portocala
ala
lala
lala blala portoclala

Problema 4


Scrieti o functie care extrage un subsir de lungime data dintr-o pozitie data a unui sir:

char* substr(char *src, int n, char *dest); // extrage de la pozitia src in dest n caractere

Functia are ca rezultat adresa sirului extras.

Pentru a extrage 5 caractere incepand cu pozitia 3 (al 4-lea caracter) din sirul s in sirul p va trebui sa apelati cu parametri: substr(s + 3, 5, p).

Date de intrare

 • sirul de caractere
 • doua numere intregi: pozitia in cadrul sirului si numarul de caractere extrase
Date de ieşire

 • sirul de caractere extras
Restrictii

 • strlen(sir) ⇐ 100
 • pozitia si numarul sunt numere intregi valide pentru sirul dat
Exemplu

Intrare Ieşire
abcdefg
2 3
cde

Problema 5


Scrieti o functie care calculeaza panta si ordonata pentru o dreapta data prin 2 puncte.

Ecuatia dreptei data prin panta si ordonata este y = m * x + n

void panta(int x1, int y1, int x2, int y2, float *m, float *n);

Daca dreapta este verticala, m va avea valoarea INT_MAX (definita in limits.h).

Scrieti un main in care cititi 3 puncte. Primele 2 puncte definesc o dreapta. Verificati daca cel de-al treilea punct dat apartine acestei drepte.

Date de intrare

Coordonatele a doua puncte ce determina dreapta si ale unui punct pentru care se verifica daca apartine dreptei.

Date de ieşire

Unul dintre cele doua mesaje - DA sau NU, daca punctul apartine dreptei, respectiv daca nu apartine.

Restrictii

 • coordonatele sunt numere intregi valide
Exemplu

Intrare Ieşire
1 1
2 2
3 3
DA

Problema 6


 • Scrieti o functie care extrage urmatorul cuvant format numai din litere mici incepand de la o adresa data. Functia are ca rezultat adresa imediat urmatoare cuvantului extras. Cuvantul extras se va gasi in *word.
char *next (char *from, char *word);
 • Scrieti un program pentru citirea unei linii ce contine cuvinte formate din litere mici si alte siruri si afisarea doar a cuvintelor formate din litere mici.
Date de intrare

Un sir de caractere de lungime N.

Date de ieşire

Cuvintele formate din litere mici, in ordine, separate prin spatiu.

Restrictii

 • N ⇐ 100
 • Se va considera separator de cuvant orice caracter cu exceptia literelor.
Exemplu

Intrare Ieşire
( unu, 1 doi DOI trei; “patru” cinCi s@s3) unu doi trei patru cin i s s
programare-cc/laboratoare/07.txt · Last modified: 2023/12/06 08:48 by andrei.simescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0