Breviar 10 - Pointeri la funcţii. Operatori pe biţi

Operatori pe biţi

 • & - şi

Ex: 11001100 & 10101010 = 10001000

 • | - sau

Ex.: 11001100 | 10101010 = 11101110

 • ^ - sau exclusiv

Ex.: 11001100 ^ 10101010 = 01100110

 • ~ - complement

Ex: ~11001100 = 00110011

 • « - deplasare la stânga (înmultire cu 2)

Ex: 0000100 « 2 = 0010000

 • » - deplasare la dreapta (împărţire la 2)

Ex: 00001000 » 2 = 00000010

Un exemplu de utilizare a operaţiilor pe biţi pentru diverse funcţionalităţi:

int power_of_two(int x) {
  if (!x)
    return 0;
 
  return !(x & (x-1));
}
 
/* Functie care intoarce numarul de biti de 1 din reprezentarea
 * binara a lui x
 */
int count_bits(int x) {
  int i;
  int nrbiti = 0;
 
  for (i = 0; i < 32; i++)
    if ( (1<<i) & x )
      nrbiti++;
 
  return nrbiti;
}
 
/* Functie care intoarce numarul de biti de 1 din reprezentarea
 * binara a lui x
 */
int count_bits2(int x)
{
  int nrbiti = 0;
 
  while (x) {
    x = x & (x-1);
    nrbiti++;
  }
  return nrbiti;
}
 
int main() {
  int N;
 
  printf("N = ");
  scanf("%d", &N);
 
  printf("%d %s o putere a lui 2.\n", N, power_of_two(N) ? "este": "NU este" );
  printf("%d are %d bit(i) de 1 în reprezentarea sa binară.\n", N, count_bits(N));
  printf("%d are %d bit(i) de 1 în reprezentarea sa binară.\n", N, count_bits2(N));
 
 
  return 0;
}

Pointeri la functii

Declararea unei variabile de tip pointer la funcţie are următoarea sintaxă:

tip_returnat (*nume_pointer) (lista_argumente) 

Exemple de utilizare:

#include <stdio.h>
 
int cmp_cresc(const int x, const int y) {
  if (x == y)
    return 0;
  return x > y ? 1 : -1;
}
 
int cmp_desc(const int x, const int y) {
  if (x == y)
    return 0;
  return x > y ? -1 : 1;
}
 
void swap(int *x, int *y) {
  int aux;
 
  aux = *x;
  *x = *y;
  *y = aux;
}
 
void sort(int v[], int n, int (*cmp)(const int x, const int y)) {
  int i, j;
 
  for (i = 0; i < n - 1; i++)
    for (j = i + 1; j < n; j++)
      if (cmp(v[i], v[j]) == 1)
        swap(&v[i], &v[j]);
}
 
int main() {
  int v[100], n, ord;
  int (*cmps[2])(const int, const int) = {cmp_cresc, cmp_desc};
 
  // citire n si vector ..
  printf("Alegeti tipul de sortare: 0 - crescator; 1 - descrescator.\n");
  scanf("%d", &ord);
  sort(v, n, cmps[ord]);
  // afisare vector sortat ..
  return 0;
}

Directive de preprocesare

Sunt precedate întotdeauna de # şi se termină la sfârşitul liniei. Pentru a extinde o directivă şi pe linia următoare se foloseşte \. Preprocesarea se execută înainte de compilarea efectivă a programului.

Exemple directive de preprocesare: #define, #include, #if, #ifdef, #else, #line, #error

Exemple macrodefiniţii ( #define ):

#include <stdio.h>
 
#define NMAX 100
#define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
 
int main()
{
  int v[NMAX], n, i, maxim;
  printf("n = ");
  scanf("%d", &n);
  for (i = 0; i < n; i++)
    scanf("%d", (v + i));
 
  maxim = v[0];
  for (i = 1; i < n; i++)
    maxim = MAX(maxim, v[i]);
 
  printf("%d\n", maxim);
  return 0;
}

Teme de gandire

 • Există vreo metodă care calculează mai rapid numărul de biţi de 1 dintr-un întreg ? (întrebare interviu - nVidia [2008,

2009])

 • Se poate găsi o metodă de interschimbare a două valori fără o funcţie de swap definită în prealabil ? (pentru exemplul

de la pointeri la funcţii !)

programare-cc/breviar-10.txt · Last modified: 2020/12/11 13:48 by andrei.simescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0