Laboratorul 01 - Seminar

Probleme seminar:

 1. Interschimbul valorilor a două variabile a şi b.
 2. Rezolvarea ecuaţiei de gradul 2: ax^2 + bx + c = 0.
 3. Să se afişeze în ordine crescătoare valorile a trei variabile: a, b şi c.
 4. Să se calculeze şi să se afişeze suma: S = 1 + 1*2 + 1*2*3 + … n!.
 5. Să se calculeze şi să se afişeze suma cifrelor unui număr natural n.
 6. Să se calculeze şi să se afişeze inversul unui număr natural n.
 7. Să se afişeze dacă un număr natural dat n este prim.
 8. Să se afişeze primele n numere naturale prime.
 9. Să se descompună în factori primi un număr dat n.
 10. Să se calculeze valoarea minimă, respectiv maximă, dintr-o secvenţă de n numere reale.
 11. Să se afişeze toate numerele naturale mai mici decât n care se pot scrie în două moduri diferite ca sumă de două pătrate.
 12. Se dă o secvenţă de n numere întregi pozitive. Să se afişeze cele mai mari numere de 2 cifre care nu se află în secvenţa respectivă (primele doua secvente de numere consecutive, daca exista).
 13. Se dă o secvenţă de n numere întregi, ale căror valori sunt cuprinse în intervalul [0,100]. Să se afişeze valorile care apar cel mai des (primele două). (se vor folosi vectori).
programare-cc/laboratoare/01.txt · Last modified: 2021/10/24 11:13 by carmen.odubasteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0