Breviar 03 - Instrucțiunile limbajului C

În acest laborator veţi învăţa să:

 • Folosiţi corect instrucţiunile limbajului C
 • Comparaţi corect numere în virgulă mobilă
 • Implementaţi iterativ formule de recurenţă

Sintaxa instrucţiunilor limbajului C

Instrucţiunile condiţionale

Instrucţiunea if:

if (expresie) {
  instructiune1.1;
  instructiune1.2;
  ...
} else {
  instructiune2.1;
  instructiune2.2;
  ...
}

Ramura else poate lipsi:

if (expresie) {
  instructiune1;
  instructiune2;
  ...
}

De asemenea, instrucţiunea se poate formula şi ca expresie astfel:

expresie ? instructiune1 : instructiune2;

Instrucţiunea switch:

switch (valoare) {
  case valoare1:
   instructiune1;
   break;
  case valoare2:
   instructiune2;
   break;
  ....................
  case valoareN:
   instructiuneN;
   break;
  default:
   instructiuneDefault;
   break;
}

Ramura default poate lipsi. De asemenea, nu este obligatoriu să puneţi break; după fiecare caz din switch, dar dacă nu puneţi, se vor evalua în ordine toate instrucţiunile de după case-ul cu valoarea corectă.

Instrucţiunile repetitive

Instrucţiunea while (repetitivă cu test iniţial):

while (expresie) {
  instructiune;
}

De exemplu, pentru a repeta o instrucţiune de 10 ori, vom scrie:

n = 10;
while (n > 0) {
  instructiune;
  n = n - 1;
}

Instrucţiunea do-while (repetitivă cu test final):

do {
  instructiune;
} while (expresie);

Putem rescrie exemplul de mai sus folosind acest tip de instrucţiune astfel:

n = 10;
do {
  instructiune;
  n = n - 1;
} while (n > 0);
programare-cc/breviar-3.txt · Last modified: 2020/10/29 21:38 by viorel.mocanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0