Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pa:regulament-general [2020/05/01 16:55]
stefania.budulan [Teme]
pa:regulament-general [2020/05/20 09:35] (current)
stefan.popa2209 [Teme]
Line 56: Line 56:
 | |Seria CA|Seria CB|Seria CC| | |Seria CA|Seria CB|Seria CC|
 |Tema 1| Adrian Harmasel| Stefan Cosmin Ciocan| Cristian Patrascu| |Tema 1| Adrian Harmasel| Stefan Cosmin Ciocan| Cristian Patrascu|
-|Tema 2| Ștefan Popa| Ștefan PopaȘtefan Popa|+|Tema 2| Ștefan Popa| Andreea Cozuc Andreea Oltean ​|
  
 Toate temele vor fi corectate folosind același set de teste. Pentru a veni în ajutorul vostru și a testa corectitudinea și eficiența implementării temelor, vom încerca să folosim vmchecker ([[http://​github.com/​vmchecker/​vmchecker]],​ [[http://​svn.rosedu.org/​vmchecker]]) pentru fiecare temă, astfel încât orice student să poată avea feedback înainte de trimiterea rezolvării temei. Toate temele vor fi testate automat de către noi folosind vmchecker, dar și prin verificarea codului și citirea readme-ului. **Atenție! Chiar dacă treceți toate testele de pe vmchecker, nu înseamnă că veți lua nota 10 dacă nu acumulați și cele 2 puncte pentru comentarii, readme, claritate și lizibilitate cod.** Toate temele vor fi corectate folosind același set de teste. Pentru a veni în ajutorul vostru și a testa corectitudinea și eficiența implementării temelor, vom încerca să folosim vmchecker ([[http://​github.com/​vmchecker/​vmchecker]],​ [[http://​svn.rosedu.org/​vmchecker]]) pentru fiecare temă, astfel încât orice student să poată avea feedback înainte de trimiterea rezolvării temei. Toate temele vor fi testate automat de către noi folosind vmchecker, dar și prin verificarea codului și citirea readme-ului. **Atenție! Chiar dacă treceți toate testele de pe vmchecker, nu înseamnă că veți lua nota 10 dacă nu acumulați și cele 2 puncte pentru comentarii, readme, claritate și lizibilitate cod.**
pa/regulament-general.txt · Last modified: 2020/05/20 09:35 by stefan.popa2209
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0