Configuratie vmchecker

vmchecker este configurat sa nu afiseze anumite informatii, din motive de securitate. Cu toate acestea, va afiseaza versiunile exacte de compilatoare pentru a le instala local. Astfel voi puteti sa aveti acelasi enviroment si sa primiti aceleasi erori.

Este o situatie normala ca de la o versiune veche de compilator (ex. g++-4) la o versiune noua (ex. g++-7), erorile sa difere (ex. un warning a devenit eroare sau nu exista bits/stdc++ sau in gcc vector era inclus cu iostream acum poate nu mai e si trebuie inclus manual etc).

Daca feedbackul local difera de cel remote (din punct de vedere al compilarii), asigurati-va ca ati instalat versiunea corespunzatoare de compilator si ca e setata default, adica urmatoarele comenzi afiseaza aceleasi versiuni ca pe vmchecker.

Tutoriale

gcc -v
g++ -v
 
javac -version
java -version

Exemplu instalare g++-7:

g++-7
darius@pc ~ $ sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/gcc-7.2
darius@pc ~ $ sudo apt-get update
darius@pc ~ $ apt-cache search gcc-7
darius@pc ~ $ sudo apt-get install gcc-7 g++-7
darius@pc ~ $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-7 20
darius@pc ~ $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-7 20
darius@pc ~ $ g++ -v
gcc version 7.2.0 (Ubuntu 7.2.0-1ubuntu1~16.04)

Exemplu instalare java 10 (varianta openjdk):

java-10
Descarcati varianta pentru Linux de aici:
http://jdk.java.net/10/
 
darius@pc ~/Downloads $ ls
 
 
darius@pc ~/Downloads wget https://download.java.net/java/GA/jdk10/10/binaries/openjdk-10_linux-x64_bin.tar.gz
 
darius@pc ~/Downloads $ ls
openjdk-10_linux-x64_bin.tar.gz
 
darius@pc ~/Downloads wget https://download.java.net/java/GA/jdk10/10/binaries/openjdk-10_linux-x64_bin.tar.gz
 
darius@pc ~/Downloads $ tar -vxf openjdk-10_linux-x64_bin.tar.gz 
 
darius@pc ~/Downloads $ ls
jdk-10 openjdk-10_linux-x64_bin.tar.gz
 
 
darius@pc ~/Downloads $ sudo mv jdk-10/ /usr/lib/jvm/java-10-openjdk-amd64
 
darius@pc ~/Downloads $ ls /usr/lib/jvm/java-10-openjdk-amd64/
bin conf include jmods legal lib man release
 
darius@pc ~/Downloads $ cd ~
 
darius@pc ~ $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/java-10-openjdk-amd64/bin/java 20
 
darius@pc ~ $ sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/java-10-openjdk-amd64/bin/javac 20
 
darius@pc ~ $ sudo update-alternatives --config java
(se va selecta numarul corespunzator lui java 10, se introduce numarul, se apasa enter)
 
darius@pc ~ $ sudo update-alternatives --config javac
(se va selecta numarul corespunzator lui javac 10, se introduce numarul, se apasa enter)
 
darius@pc ~ $ javac -version
javac 10
 
darius@pc ~ $ java -version
openjdk version "10" 2018-03-20
OpenJDK Runtime Environment 18.3 (build 10+46)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.3 (build 10+46, mixed mode)
pa/vmchecker_conf.txt · Last modified: 2018/04/13 19:52 by darius.neatu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0