În anul universitar 2021-2022, acest material este studiu de caz individual și opțional.

* Materialul despre Minimax din secțiunea de tutoriale vă poate ajuta la proiect!

* În săptămâna 14-20 aprilie 2022, se va face laboratorul Laborator 07: Parcurgerea grafurilor. Aplicații (1/2).

pa/laboratoare/laborator-06.txt · Last modified: 2022/03/01 23:51 by darius.neatu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0