Sesiuna 5 - Implementarea serviciului de Notificari si cuplarea integrala a microserviciilor

In primul rand, felicitari tuturor celor care ati ajuns pana aici!

Astazi este ultima sesiune de scris cod si, pentru a celebra acest lucru, veti avea parte de o sesiune complet practica, in care va trebui sa dezvoltati de la zero serviciul de Notificari.

Ce veti invata?

 • sa scrieti de la 0 un REST Api in NodeJS
 • sa va cuplati cu alte servicii prin cereri HTTP
 • sa testati complet o suita de microservicii

Resurse

Resursele sunt, ca intotdeauna, gasite pe repository-ul grupului.

Aveti implementate complet:

 • microserviciul de library
 • microserviciul de auth
 • microserviciul de mailing

Pentru a porni cele 3 microservicii, efectuati urmatoarele comenzi:

- in folderul database-deploy din library si auth

docker-compose up 

- in toate cele 3 servicii:

npm run start-dev

Serviciul de mailing NU ARE .env pus in git, ci are un .env.example. Va trebui sa va creati voi fisierul .env si sa va puneti credentialele de la serviciul de email pe care il veti folosi.

Dupa ce terminati de scris mailing, PUNETI .env IN .gitignore pentru ca acesta va contine date sensibile

Exercitii

Trebuie sa implementati serviciul de notificari complet. Trebuie sa tineti cont de urmatoarele:

 • veti avea o singura ruta /api/newsletter
 • pe aceasta ruta veti avea urmatoarele sub-rute:
-> GET /subscribe //autorizare pentru ADMIN si READER, adauga un subscriber in sistem
 
-> DELETE /unsubscribe //autorizare pe ADMIN si READER, scoate un subscriber din sistem
 
-> DELETE /unsubscribe/user/:userId //ruta interna ce va fi folosita pentru sincronizare atunci cand se sterge un user
 
-> POST /notify 
/* ruta interna ce va fi folosita de microserviciul library, atunci cand se adauga o carte
 * primeste un obiect JSON de forma
 * {
 *  bookName,
 *  author
 * }
 */
 • atunci cand este apelat notify, se va trimite un POST catre serviciul de mail. Interactiunea cu serviciul de mail se face pe ruta
-> POST http://${process.env.MAILING_SERVICE}/api/newsletter
 • interactiunea cu serviciul de mail se va face prin trimiterea urmatorului obiect:
class MailingPayload {
  constructor(bookName, author, emails) {
    this.mailingList = emails.map(e => e.to_email);
    this.book = {
      name: bookName,
      author: author
    }
  }
}
 • veti avea urmatorul fisier .env
PGHOST=localhost
PGUSER=test
PGPASSWORD=test
PGPORT=5557
PGDATABASE=workshop-newsletter
 
PORT=3002
NODE_ENV=development
 
AUTH_SERVICE='localhost:3001'
MAILING_SERVICE='localhost:3003'
 
ADMIN_ROLE='administrator'
READER_ROLE='reader'
 • folderul database-deploy va contine urmatoarele:
// .env
PGUSER=test
PGPASSWORD=test
PGPORT=5557
PGDATABASE=workshop-newsletter
 
// docker-compose.yml
version: "3.8"
 
services:
 newsletter-db:
  image: postgres
  environment:
   POSTGRES_USER: ${PGUSER}
   POSTGRES_PASSWORD: ${PGPASSWORD}
   POSTGRES_DB: ${PGDATABASE}
   TZ: Europe/Bucharest
   PGTZ: Europe/Bucharest
  ports:
   - ${PGPORT}:5432
  volumes:
   - workshop-newsletter:/var/lib/postgresql/data
   - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
 
 newsletter-pgadmin:
  image: dpage/pgadmin4
  ports:
   - "30004:80"
  environment:
   PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: test
   PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: test
  logging:
   driver: none
 
volumes:
 workshop-newsletter:
 
//init.sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS newsletter (
  id serial PRIMARY KEY,
  id_user INTEGER NOT NULL UNIQUE,
  to_email VARCHAR NOT NULL UNIQUE
)

De astazi, serviciul de auth va intoarce, in momentul interogarii de catre alte servicii, si email, pe langa userId si role

 • in middlewareul de autorizare, sa salvati in req.state si email
moby/backend/05.txt · Last modified: 2020/07/31 15:56 by alexandru.hogea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0