Sesiunea 10 - Stocare de date

A zecea lecție este formată din două capitole și abordează subiectul stocării datelor în Android. Vor fi abordate următoarele elemente:

  • introducere în SQLite
  • Architecture Components
  • utilizarea Room Database, ViewModel și Repository pentru a salva și gestiona datele în aplicații Android.

Introducere în SQLite

În prima parte a sesiunii, vom discuta pe scurt despre sistemul de gestiune de baze de date relaționale SQLite pus la dispoziție de Android.

Prezentare

10.0 SQLite Primer

Concept chapter

10.0 SQLite primer

Room, LiveData, și ViewModel

În a doua parte a sesiunii, vom discuta despre Architecture Components, care reprezintă un set de recomandări și biblioteci pentru arhitectura unei aplicații Android.

moby/android/10.txt · Last modified: 2020/08/25 16:58 by radu.ciobanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0