Sesiunea 7 - Procesare în background

Cu sesiunea 7, vom trece la a treia unitate a cursului Android Developer Fundamentals, care se ocupă de procesare în fundal.

Unitatea 3

A treia unitate abordează modul în care putem realiza prelucrare în fundal în Android, cum putem planifica sarcini, sau cum putem genera evenimente. Vom aborda inclusiv subiecte precum performanța execuției de prelucrări în fundal, precum și recomandări pentru a reduce consumul de baterie. De asemenea, vom înțelege cum hotărăște Android ce aplicații pot fi lăsate să ruleze și ce aplicații trebuie oprite atunci când rămâne fără resurse.

Ca să aplicăm cunoștințele dobândite, vom crea o aplicație care se conectează la Internet într-un fir de execuție din fundal, sau aplicații care trimit notificări și planifică sarcini de lucru, și vom învăța de asemenea cum să implementăm funcționalitate de planificare pentru aplicații care rulează pe versiuni mai vechi de Android.

Lecția 7

Cea de-a șaptea lecție este formată din patru componente, parcurgând următoarele subiecte:

  • stabilirea unei conexiuni la Internet
  • trimiterea unei cereri HTTP și parsarea unui răspuns în format JSON
  • rularea de sarcini în fundal în mod asincron și folosirea de AsyncTask și AsyncTaskLoader
  • lucrul cu Broadcast Receivers
  • crearea și lucrul cu servicii.

AsyncTask și AsyncTaskLoader

În această primă parte a sesiunii, vom învăța să facem procesări în fundal în mod asincron, astfel încât utilizatorul să nu aștepte după finalizarea procesărilor.

Codelab

7.1 AsyncTask

Conectarea la Internet

În a doua parte, vom învăța să ne conectăm aplicațiile la Internet.

Concept chapter

7.2 Internet connection

Broadcast-uri

În a treia parte, vom învăța să trimitem și procesăm Broadcast-uri.

Prezentare

7.3 Broadcasts

Concept chapter

7.3 Broadcasts

În a patra parte, vom învăța despre diferitele tipuri de servicii, cum le putem folosi, și cum să le gestionăm ciclul de viață în aplicațiile noastre.

Prezentare

7.4 Services

Concept chapter

7.4 Services

moby/android/07.txt · Last modified: 2020/08/13 11:53 by radu.ciobanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0