Sesiunea 4 - Interacțiunea cu utilizatorul

Odată cu sesiunea 4, vom trece la cea de-a doua unitate a cursului Android Developer Fundamentals.

Unitatea 2

A doua unitate are ca subiect principal oferirea unei experiențe pozitive utilizatorilor aplicațiilor noastre. Astfel, vom învăța cum să creăm interfețe adaptive și responsive, care funcționează bine pe o gamă largă de dispozitive. Atunci când creăm aceste interfețe, vom folosi principiile de „material design” propuse de Android. Nu în ultimul rând, vom învăța să ne testăm interfețele aplicațiilor pe care le dezvoltăm.

Lecția 4

Cea de-a patra lecție este formată din cinci componente, parcurgând următoarele subiecte:

  • înțelegerea și implementarea diferitelor căi de navigare în aplicația noastră
  • personalizarea de metode și controale de input de la utilizator
  • crearea de navigare responsivă
  • utilizarea butoanelor pentru navigare.

Butoane și imagini interactive

În această primă parte a sesiunii, vom învăța să creăm butoane și imagini interactive, prin intermediul cărora putem realiza acțiuni inițiate de utilizatori.

Controale de input

În a doua parte, vom învăța despre controale de input precum switch-uri, spinner-e, etc.

Prezentare

4.2 Input controls

Concept chapter

4.2 Input controls

Meniuri și selectoare

În a treia parte, vom învăța despre tipurile de meniuri, dialoguri și selectoare.

Concept chapter

4.3 Menus and pickers

În a patra parte, vom învăța despre modurile diferite prin care un utilizator poate naviga prin aplicația noastră.

Prezentare

4.4 User navigation

Concept chapter

4.4 User navigation

RecyclerView

În final, vom învăța despre RecyclerView, care afișează elementele unei liste într-un mod eficient din punct de vedere al memoriei consumate.

Prezentare

4.5 RecyclerView

Concept chapter

4.5 RecyclerView

moby/android/04.txt · Last modified: 2020/07/27 11:42 by radu.ciobanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0