Sesiunea 2 - Activități și Intent-uri

A doua lecție este formată din trei componente și parcurge următoarele subiecte:

  • activitățile - cele mai importante componente ale interfeței unei aplicații Android
  • Intent-urile (implicite și explicite) - modalitatea de a comunica între activități
  • evenimente de tip callback care se pot folosi pentru execuția de cod în fiecare stagiu al unei activități.

Activități și Intent-uri

În această primă parte a sesiunii, vom înțelege cum putem trimite un Intent explicit pentru a porni o activitate specifică.

Concept chapter

2.1 Activities and Intents

Ciclul de viață și stările unei activități

În a doua parte, vom învăța despre ciclul de viață al unei activități și stările în care se poate ea afla.

Intent-uri implicite

În final, vom înțelege cum putem trimite un Intent implicit pentru a realiza o cerere către o activitate care să ne răspundă la o necesitate.

Concept chapter

2.3 Implicit Intents

moby/android/02.txt · Last modified: 2020/07/16 15:51 by radu.ciobanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0