Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

moby:android:05 [2020/05/28 17:09]
radu.ciobanu
moby:android:05 [2020/08/03 14:21] (current)
radu.ciobanu Sesiunea 5
Line 3: Line 3:
 ===== Sesiunea 5 - Experiența utilizatorului ===== ===== Sesiunea 5 - Experiența utilizatorului =====
  
-TODO+A cincea lecție este formată din trei componente și parcurge următoarele subiecte: 
 + 
 +  * folosirea de teme și stiluri 
 +  * crearea de interfețe utilizator responsive, care folosesc principii de „material design” 
 +  * crearea de layout-uri care funcționează pe diferite mărimi și orientări de ecran 
 +  * crearea de aplicații accesibile și ușor localizabile. 
 + 
 +==== Imagini, stiluri și teme ==== 
 + 
 +În această primă parte a sesiunii, vom învăța să folosim „drawables” (adică imagini compilate) și vom discuta despre cum stilurile și temele pot da unei aplicații o formă unitară cu mai puțin cod XML. 
 + 
 +<note important>​ 
 +**//​Prezentare//​** 
 + 
 +[[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​1X6VZzcFWPMZIoRrC8lWF0M2e1-dbiPG15FqrGCkNFIQ/​edit#​slide=id.g116d7d9d49_3_13|5.1 Drawables, syles and themes]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<note tip> 
 +**//Concept chapter//​** 
 + 
 +[[https://​google-developer-training.github.io/​android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/​unit-2-user-experience/​lesson-5-delightful-user-experience/​5-1-c-drawables-styles-and-themes/​5-1-c-drawables-styles-and-themes.html|5.1 Drawables, syles and themes]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<​note>​ 
 +**//​Codelab//​** 
 + 
 +[[https://​codelabs.developers.google.com/​codelabs/​android-training-drawables-styles-and-themes/#​0|5.1 Drawables, syles and themes]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +==== Material design ==== 
 + 
 +În a doua parte, vom învăța despre „material design”, o filozofie de design vizual care permite aplicațiilor Android să includă atribute precum adâncimea și elevația. 
 + 
 +<note important>​ 
 +**//​Prezentare//​** 
 + 
 +[[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​1TFKxDDS8KZEjbPgr8jLcsqVdKTDkNvsYHQz7vNoMGWs/​edit#​slide=id.g116d7d9d49_3_13|5.2 Material Design]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<note tip> 
 +**//Concept chapter//​** 
 + 
 +[[https://​google-developer-training.github.io/​android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/​unit-2-user-experience/​lesson-5-delightful-user-experience/​5-2-c-material-design/​5-2-c-material-design.html|5.2 Material Design]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<​note>​ 
 +**//​Codelab//​** 
 + 
 +[[https://​codelabs.developers.google.com/​codelabs/​android-training-cards-and-colors/#​0|5.2 Cards and colors]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +==== Resurse pentru layout-uri adaptive ==== 
 + 
 +În final, vom învăța să creăm layout-uri care funcționează bine pentru diferite dimensiuni și orientări de ecran, dispozitive,​ zone geografice și limbi, sau versiuni de Android. 
 + 
 +<note important>​ 
 +**//​Prezentare//​** 
 + 
 +[[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​15VwOB_6BupSUmzryT0YypAtIKUMC9mH67cPVYvyKqNA/​edit#​slide=id.g116d7d9d49_3_13|5.3 Adaptive layouts and resources]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<note tip> 
 +**//Concept chapter//​** 
 + 
 +[[https://​google-developer-training.github.io/​android-developer-fundamentals-course-concepts-v2/​unit-2-user-experience/​lesson-5-delightful-user-experience/​5-3-c-resources-for-adaptive-layouts/​5-3-c-resources-for-adaptive-layouts.html|5.3 Resources for adaptive layouts]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +<​note>​ 
 +**//​Codelab//​** 
 + 
 +[[https://​codelabs.developers.google.com/​codelabs/​android-training-adaptive-layouts/#​0|5.3 Adaptive layouts]] 
 +</​note>​ 
 + 
 +====== ====== 
 + 
 +{{:​moby:​android:​smartrdi_an.png?​nolink&​300|}}
  
moby/android/05.txt · Last modified: 2020/08/03 14:21 by radu.ciobanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0