Notare

Laboratorul reprezintă 6 puncte din nota finală și este împărțit astfel:

  • 1.5p activitate laborator (+ maxim 0.25p bonus cumulat)
  • 4.5p teme (+ maxim 0.75p bonus cumulat)

Activitatea de laborator se evaluează pe baza rezolvării exercițiilor ce vor fi date în cadrul fiecărui laborator.

Vor fi propuse 2 teme (T1 și T2) + o temă suplimentară (T3) în care se va folosi limbajul C/C++ și OpenGL.
T1 și T2 au fiecare punctajul maxim de 2.25p împărțit după cum urmează:

  • 1.5p cerințe de bază
  • 0.75p cerințe avansate

Punctajul pentru T3 este de 1.5p.

Totalul punctajului standard ce se poate obține din Teme este de 4.5p.
Astfel, punctajul standard maxim de 4.5p pentru Teme se poate acumula în mai multe feluri:

  • Implementarea completă (cerințe de bază + cerințe avansate) pentru T1 și T2
  • Implementarea completă a cerințelor de bază pentru T1 și T2 + implementarea cerințelor T3
  • Implementarea parțială a cerințelor pentru T1, T2 și T3

Bonusurile (0.75p) se acordă separat de punctajul standard de 4.5p pentru Teme.

Atenție! Pentru a fi notate, temele trebuie atât încărcate pe Moodle în cadrul activității de upload corespunzătoare cât și prezentate în cadrul laboratoarelor dedicate acestui lucru (vor fi anunțate din timp; în săptămânile de prezentare nu se fac laboratoare practice, se prezintă doar teme).

Pentru a promova/intra în examen trebuie realizată cel puțin o temă si obținut cel puțin jumatate din punctajul pe activitatea din timpul semestrului (minim 3p din activitatea de laborator + teme).

egc/notare.txt · Last modified: 2023/11/05 22:15 by victor.asavei
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0