Reguli generale și notare

Notare

Verificarea, corectarea și punctarea temelor

 • Temele vor fi verificate automat cu ajutorul unor teste publice, teste ce vor acoperi 90% din nota temei.
  • Pot exista situații excepționale în care nu se ține cont de această regulă (de exemplu, “clauza Volkswagen” : dacă tema este implementată doar pentru a trece testele și nu respectă cerințele în general, testele nu vor fi luate in considerare).
 • 10% din nota temei se va acorda după inspectarea codului sursă; se vor face depunctări în următoarele situații:
  • Nu respectă indicațiile generale.
  • Makefile incorect sau README necorespunzător
  • situațiile de buffer overrun, folosirea incorectă de pointeri, neverificarea codurilor de eroare
  • utilizarea unor metode ce consumă resurse în mod inutil
  • neeliberarea resurselor folosite
  • alte situații nespecificate aici, dar considerate inadecvate
 • Temele care nu se compilează sau nu rulează, indiferent de motive, vor primi punctaj 0; folosiți sistemul vmchecker pentru a verifica compilarea/rularea corespunzătoare a temelor.
 • Pentru neclarități sau observații legate de evaluare, trimiteți un e-mail pe lista de CPL.
  • În cazul în care ați submis o temă peste altă tema, trimiteți, de asemenea, un e-mail pe lista de CPL cu detaliile: user pe vmchecker, tema peste care s-a submis și care trebuie restaurată.

Întârzieri

 • Fiecare temă are un termen de rezolvare explicit - amănunte în calendarul cursului.
 • După expirarea termenului de rezolvare, se depunctează 0.5 pe zi, dar nu mai mult de 5 puncte (tema 1 si tema 3), respectiv 10 puncte (tema 2).

Prezentări de teme

 • Echipa de CPL își rezervă dreptul de a solicita prezentarea unor teme de casă.
 • Prezentarea înseamnă o discuție cu cel puțin doi asistenți despre realizarea temei, soluția folosită și problemele întâlnite.
 • Scopul sesiunilor de prezentări de teme este de a clarifica nelămuriri legate de realizarea temei și a verifica corectitudinea realizării acesteia.
 • Persoanele care vor prezenta o temă de casă vor fi contactate cu cel puțin 24 de ore înainte de asistentul de laborator. Cel mai probabil, se va folosi un slot de 15 minute înainte/după cursul de CPL sau în ultima parte a laboratorului propriu de CPL.

Laborator

 • Laboratorul se desfășoară în sala EG106.
 • Se acordă punctaj pe fiecare laborator.
  • Pentru fiecare laborator se acordă o notă între 0 și 10, cu posibilitatea unor exerciții bonus.
 • Condiția de intrare în examen este prezența activă la cel puțin 6 laboratoare.

Reguli

Desfășurarea laboratorului

 • grupele se împart în jumătate (câte două semigrupe egale ca dimensiune, sau diferență de cel mult un student)
 • orice mutare dintr-o semigrupă în altă semigrupă se face cu acordul ambilor asistenți
 • limita de studenți în cadrul unui laborator este 15 persoane
 • începând cu a treia săptămână se “îngheață” lista de participare în cadrul laboratorului
 • se pot recupera maxim 2 laboratoare (se poate merge la altă semigrupă - în acele laboratoare unde sunt locuri)
  • un laborator se poate recupera doar în cadrul aceleiași săptămâni (sau interval săptămânal - nu se poate recupera laboratorul 5 în săptămâna a 9-a)
 • Laboratoarele nu se pot recupera retroactiv. Nu se poate recupera în cadrul unei săptămâni de laborator un laborator din săptămâna anterioară.
 • studenții care au restanță pot participa la orice laborator cât timp există locuri disponibile
  • la fel ca și pentru ceilați studenți, se “îngheață” lista de participare începând cu a treia săptămână

Trimiterea temelor

Reguli de realizare a temelor

Temele la Compilatoare sunt individuale; cu excepția cazurilor în care se precizează explicit că o temă se poate rezolva în echipă. Asta pentru că temele au ca principal obiectiv ca voi să dobândiți sau să vă aprofundați abilitățile practice. În măsura în care nivelul de colaborare este prea ridicat sau atunci când cereți soluții pe internet, acest obiectiv nu va fi îndeplinit. Fiecare temă este realizată de un student fără a consulta codul sursă al colegilor săi.

Știm că lucrul în echipă este important, dar nu avem mediul pentru a realiza proiecte de echipă la cursul de Compilatoare.

Dacă întâmpinați orice fel de probleme în rezolvarea temei, folosiți lista de discuții, pagina de Facebook sau întrebați asistenții la laborator sau titularii la curs. Rolul nostru este să vă ajutăm în rezolvarea acestora. Apelați cu încredere la echipa de CPL.

Puteți discuta între voi în limitele bunului simț; adică nu trebuie să-i dictați cuiva rezolvarea, dar puteți să-i oferiți ideea generală. Dacă sunteți cel care este întrebat și oferă explicații, să aveți în vedere redirectarea către listă, pagina de Facebook, echipa de CPL.

Nu este permis să solicitați rezolvarea unei teme pe un site de tip StackExchange, Rent a coder sau altele. Puteți pune întrebări mai generice, dar nu solicitați rezolvarea temei.

Puteți folosi fără probleme cod din laborator, schelete puse la dispoziție de noi. Puteți folosi resurse externe (GitHub, cod open source sau altele), atâta vreme cât acestea nu reprezintă rezolvări evidente ale temei, puse public cu sau fără intenție. Vedeți și paragraful următor.

Nu este permis să publicați soluțiile temelor (nici după încheierea materiei). Dacă găsiți pe GitHub sau în altă parte rezolvări publice de teme, raportați-le pe listă sau privat asistentului de laborator sau titularului de curs. Reiterăm că dacă doriți clarificări pe care le-ați adresa colegilor de ani mai mari, sau pe alte forumuri, StackExchange sau alte surse, folosiți lista de discuții, pagina de Facebook și echipa de CPL. E cea mai sigură și onestă cale de a rezolva problemele.

Nu este permis să faceți transfer de fișiere între voi. În general, recomandăm să nu urmăriți ecranul unui alt coleg, sau pentru inspirație sau pentru a îl/o ajuta la rezolvare. Evitați testarea unei teme pe un sistem al unui coleg. Pot exista excepții, puteți ajuta pe cineva la troubleshooting, dar să aveți în vedere să nu treacă de la “hai să dăm de cap problemei” la “hai să-ți rezolv tema”. Dar vă recomandăm să folosiți lista de discuții, pagina de Facebook sau echipa de CPL pentru a pune întrebări.

Penalizare pentru teme copiate

În general, considerăm că măsurile punitive sunt ultimele de luat în considerare. În măsura în care tema este realizată individual, fără aport de cod sursă problematic din exterior, atunci nu este temă copiată.

Noțiunea de temă copiată se referă, fără a fi limitată, la situații precum:

 • două teme care seamănă suficient de mult pentru a putea trage această concluzie;
 • folosirea de cod sursă de pe Internet care este evident soluția la temă;
 • folosirea unor bucăți din codul altui coleg;
 • accesul la codul altui coleg pe durata desfășurării temei;
 • modificarea unei teme existente;
 • urmărirea codului altui coleg;
 • ajutor direct în realizarea temei (altcineva a scris cod sau a dictat codul);
 • altcineva a scris tema (de bună voie, cu plată sau alte beneficii).

În cazul în care două teme sunt considerate copiate, atât sursa cât și destinația se vor depuncta identic, fără discuții relative la cine a copiat de la cine și a cui e vina.

Copierea unei teme atrage după sine eliminarea punctajului pe teme. Orice temă submisă primește punctaj 0.

Reiterăm faptul că obiectivul nostru nu este și nu va fi penalizarea pentru copiere. Considerăm copierea ca fiind un act neonest care va fi pedepsit dacă are loc. Obiectivul nostru este însă să prevenim copierea; pentru aceasta oferim suportul și resursele echipei în toate formele sale (pagina de Facebook, listă de discuții, discuții față în față). Vă rugăm să le folosiți cu încredere; credem că o abordare onestă la realizarea temelor va însemna și un câștig de cunoștințe și abilități pentru voi.

Restanță/mărire

 • În sesiunea de restanță/mărire din septembrie și în sesiunea specială din iunie se poate reface doar examenul final.
 • Notele vor fi trecute în catalogul oficial, conform catalogului CPL.
 • La examenele din sesiunea de restanță/mărire din septembrie pot participa și studenții de anul 4. Foarte probabil, va fi vorba doar de prima săptămână din cadrul acelei sesiuni, pentru ca apoi să poată participa la sesiunea de licență din septembrie.

Refacere disciplină

 • În mod implicit, punctajul pe anul universitar se resetează la 1 octombrie. Dacă nu absolviți materia în cadrul anului universitar, va trebui să o refaceți complet în cadrul anului universitar următor.
 • Dacă doriți, veți putea păstra punctajul pe întreaga activitate din timpul semestrului (laborator, teme, lucrări de curs), și veți putea reface doar examenul final. Nu puteți păstra punctajul pe componente din timpul semestrului (doar pe teme sau doar pe lucrări de curs).
 • Dacă doriți păstrarea punctajului pe întreaga activitate pe timpul semestrului, va trebui să faceți o cerere scrisă către titularul de curs în primele două săptămâni ale semestrului 2 din noul anul universitar. În caz contrar, punctajul din timpul semestrului din anul universitar anterior se va reseta, conform modului implicit.
cpl/meta/notare.txt · Last modified: 2016/10/04 06:46 by bogdan.nitulescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0