Notare

 • pentru absolvirea disciplinei este necesară obținerea a minim 50 puncte
 • nota 10 este echivalenta cu 100 puncte

Curs (40 puncte)

 • examen final: 40 puncte
 • absolvirea disciplinei este condiționată de obținerea a 20 puncte din punctajul aferent cursului
 • Examenul este open-book. Aveți voie să aduceți cursuri, cărți, slide-uri în format fizic (printat).
  • Nu este permis accesul cu telefoane mobile, laptopuri sau orice alte dispozitive electronice.
 • Acoperă întreaga materie de curs.
 • Are loc în sesiune.
 • Un student poate participa la examenul final o singură dată pe sesiune.

Activitatea în timpul semestrului (80+ puncte)

 • Aveți nevoie să obțineți minim 30 de puncte în timpul semestrului pentru a promova cursul de CPL.
 • Punctajul din timpul semestrului este suma notelor la teme, teste de curs și laborator.

Teme de casă (50 de puncte)

 • 3 teme de casă cu punctaj diferit (12.5 / 25 / 12.5)
 • Pentru upload-ul temelor folosiți interfața vmchecker

Activitate de laborator (10+ puncte)

 • Obțineți puncte de laborator rezolvând task-uri.
 • Simpla prezență la laborator nu vă aduce punctaj, trebuie să aveți și activitate.
 • Încurajăm colaborarea în timpul laboratorului.

Teste de curs (10 puncte)

 • Closed books (fără documentație)
 • NU se refac (nu sunt lucrări de degrevare de materie)
 • 4 lucrări la începutul cursurilor 4, 7, 10, 13
 • O lucrare durează 15 minute (primele 15 minute ale fiecărui curs)
 • Fiecare lucrare valoarează 2.5 puncte
 • Se acoperă subiecte din ultimele trei cursuri, astfel:
  • lucrarea 1 – se dă la cursul 4 – acoperă cursurile 1, 2 și 3
  • lucrarea 2 – se dă la cursul 7 – acoperă cursurile 4, 5 și 6
  • lucrarea 3 – se dă la cursul 10 – acoperă cursurile 7, 8 și 9
  • lucrarea 4 – se dă la cursul 13 – acoperă cursurile 10, 11 și 12
cpl/meta/notare/reguli-notare.txt · Last modified: 2017/11/28 05:52 by bogdan.nitulescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0