Documentație și alte resurse

Instructiuni compilare LLVM 3.8 + CLANG 3.8 din surse

1. Downloadarea arhivei de LLVM 3.8.0[1] în /home/student/Downloads/

2. Instalarea surselor în /home/student/packages/

# 7z x llvm-3.8.0.src.tar.xz

# tar -xf llvm-3.8.0.src.tar

# mkdir -p /home/student/packages/llvm-3.8.0/build

# mkdir -p /home/student/packages/llvm-3.8.0/install

# mv llvm-3.8.0.src /home/student/packages/llvm-3.8.0/src

3. Downloadarea arhivei de CLANG[2] și compiler-rt[3] în /home/student/Downloads/

4. Instalarea surselor în /home/student/packages/

# 7z x cfe-3.8.0.src.tar.xz

# tar -xf cfe-3.8.0.src.tar

# 7z x compiler-rt-3.8.0.src.tar.xz

# tar -xf compiler-rt-3.8.0.src.tar

# mv compiler-rt-3.8.0.src /home/student/packages/llvm-3.8.0/src/projects/compiler-rt

# mv cfe-3.8.0.src /home/student/packages/llvm-3.8.0/src/projects/clang

5. Automake

# cd /home/student/packages/llvm-3.8.0/build

cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/student/packages/llvm-3.8.0/install -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug /home/student/packages/llvm-3.8.0/src

6. Compilarea # make

7. Instalarea

# make install

8. Configurarea variabilelor de mediu în /etc/bash.bashrc

export LLVM_INSTALL=/home/student/packages/llvm-3.8.0/install

export PATH=$LLVM_INSTALL/bin:$PATH

export LLVM_LIB_SEARCH_PATH=$LLVM_INSTALL/lib

9. Testat # which lli

# which clang

La final ar trebui să putem folosi direct binarele de llvm 3.8

[1] http://llvm.org/releases/3.8.0/llvm-3.8.0.src.tar.xz

[2] http://llvm.org/releases/3.8.0/cfe-3.8.0.src.tar.xz

[3] http://llvm.org/releases/3.8.0/compiler-rt-3.8.0.src.tar.xz

Documentație

  • Documentație utilă pentru cursul și laboratorul de Compilatoare :
  • Compilers - Principles, Techniques and Tools - Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman Publisher: Addison Wesley; 2nd edition (August 31, 2006) ISBN: 0321486811

Este textul de referință pentru bazele teoretice ale compilatoarelor; baza pentru cursurile despre analiza sintactică, analiza semantică, generarea codului obiect. Ediția a 2-a acoperă și cursurile despre optimizări.

Conține fundamentele teoretice ale analizei sintactice; utilă și pentru a recapitula noțiunile de la cursul LFA.

  • Getting Started with LLVM Core Libraries - Bruno Cardoso Lopes, Rafael Auler; 1st edition (August 2014) ISBN:1782166920

O carte foarte bună ce explică structura LLVM și cum să începi să folosești framework-ul în dezvoltarea diverselor aplicații.

Extra

  • Advanced Compiler Design and Implementation - Steven Muchnick Publisher: Morgan Kaufmann (August 15, 1997) ISBN: 1558603204

Referința în ceea ce privește optimizarile, și baza pentru cursurile de analiză a fluxului de control, analiza fluxului de date, optimizări intra si interprocedurale, analiza de alias, alocarea regiștrilor și planificarea instrucțiunilor.

  • Engineering a Compiler - Keith Cooper, Linda Torczon, Publisher: Morgan Kaufmann (October 27, 2003) ISBN: 155860698X

O abordare practică pentru studiul compilatoarelor. O puteți folosi pentru explicații clare și informații suplimentare privind analiza sintactică, analiza semantică, generarea codului obiect, alocarea regiștrilor și planificarea instrucțiunilor.

  • Optimizing Compilers for Modern Architectures: A Dependence-based Approach - Randy Allen, Ken Kennedy, Publisher: Morgan Kaufmann; 1st edition (October 10, 2001) ISBN: 1558602860

Recomandată pentru a înțelege analiza de dependență, algoritmi de vectorizare si paralelizare.

  • Computer Architecture: A Quantitative Approach - John L. Hennessy, David A. Patterson, Publisher: Morgan Kaufmann; 4 edition (September 27, 2006), ISBN: 0123704901

Recomandată pentru a înțelege arhitecturile setului de instrucțiuni și implementarile lor în hardware.

  • Modern Compiler Design - D. Grune, H. Bal, C. Jacobs, K. Langendoen, Publisher: Wiley; 1st edition (August 30, 2000) ISBN: 0471976970

Conține informații suplimentare despre generarea de cod, inclusiv pentru limbaje orientate obiect, programarea generică, funcțională sau logică, precum și tehnici de garbage collection.

  • Modern Compiler Implementation in Java - Andrew W. Appel, Jens Palsberg Publisher: Cambridge University Press; 2 edition (November, 2002) ISBN: 052182060X

Social media

cpl/info/documentatie.txt · Last modified: 2017/11/14 08:04 by bogdan.nitulescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0