Trimitere teme

vmchecker

  • vmchecker este o aplicație folosită pentru verificarea automată și în timp real a temelor de casă.
  • Dezvoltarea este realizată de un set de studenți din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.
  • Aplicația este un proiect open-source; sursele pot fi obținute din repository-ul Git: https://github.com/vmchecker/vmchecker.git
  • Sistemul oferă o interfață web care permite submiterea unei teme și, prin intermediul unei infrastructuri de mașini virtuale, corectarea acesteia și furnizarea rezultatelor.

Raportare probleme

  • Pentru probleme legate de corectarea unei teme de casă sau blocarea checker-ului, folosiți lista de discuții.
  • Pentru probleme remarcate în cadrul aplicației, neajunsuri, sugestii sau solicitări funcționale, folosiți issue tracker-ul aferent.
cpl/info/trimitere-teme.txt · Last modified: 2016/10/04 06:51 by bogdan.nitulescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0