Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uso:laboratoare:new:06-auto:concepts [2019/11/05 21:23]
razvan.deaconescu
uso:laboratoare:new:06-auto:concepts [2019/11/10 16:24] (current)
elena.stoican [Automatizarea prin shell scripting]
Line 48: Line 48:
 Pe baza variabilor, argumentelor din linia de comanda sau datelor de intrare, un script poate lua **decizii condiționate**. Verificarea unei condiții poate duce la un comportament sau altul. Pe baza variabilor, argumentelor din linia de comanda sau datelor de intrare, un script poate lua **decizii condiționate**. Verificarea unei condiții poate duce la un comportament sau altul.
  
-În rularea unui script adesea vom dorea ca o acțiune să țintească mai multe fișiere sau procese sau șiruri. Pentru aceasta, vom urmări folosirea de **bucle pentru parcurgerea de liste de elemente**.+În rularea unui script adesea vom dori ca o acțiune să țintească mai multe fișiere sau procese sau șiruri. Pentru aceasta, vom urmări folosirea de **bucle pentru parcurgerea de liste de elemente**.
  
 Comenzile folosite pot primi ca argument sau la intrarea standard ieșirea altor comenzi. În shell scripting folosim funcționalități de înlănțuire a comenzilor precum **//command expansion// sau //​pipe-uri//​** ducând la rezultate mai complexe. Comenzile folosite pot primi ca argument sau la intrarea standard ieșirea altor comenzi. În shell scripting folosim funcționalități de înlănțuire a comenzilor precum **//command expansion// sau //​pipe-uri//​** ducând la rezultate mai complexe.
  
uso/laboratoare/new/06-auto/concepts.txt · Last modified: 2019/11/10 16:24 by elena.stoican
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0