Tema 4 - Driver de sistem de fișiere

 • Termen de predare: Luni, 8 Mai 2017, ora 23:00

Enunț

Să se scrie un modul de kernel care să implementeze sistemul de fișiere PITIX. Acest sistem de fișiere va oferi suport doar pentru fișiere și directoare. Nu se vor implementa operațiile de suport pentru link-uri hard sau simbolice. De asemenea, nu se vor implementa operațiile de suport pentru fișiere speciale (pipe-uri, dispozitive caracter sau bloc). Practic va trebui să implementați următoarele operații:

 • pentru directoare: lookup, unlink, mkdir, rmdir, iterate
 • pentru fișiere: create, truncate, funcția de bitmap (vezi minix_get_block)

Restul funcțiilor fie au implementări generice în kernel, fie nu trebuie să le implementați.

Structura pe disk a sistemului de fișiere este:

unde:

 • Superblock conține superblocul (4096 octeți)
 • Imap conține harta de biți (bitmap) a blocurilor ocupate de inode-uri (1 bloc)
 • Dmap conține harta de biți (bitmap) a blocurilor ocupate de date (1 bloc)
 • Izone conține inode-urile (32 blocuri)
 • Dzone conține datele (conținutul efectiv al fișierelor) (8*block_size blocuri)

Structura superblocului (pe disc) este descrisă de următoarea structură:

struct pitix_super_block {
    unsigned long magic;
    __u8 version;
    __u8 inode_data_blocks;
    __u8 block_size_bits;
    __u8 imap_block;
    __u8 dmap_block;
    __u8 izone_block;
    __u8 dzone_block;
    __u16 bfree;
    __u16 ffree;
};

unde

 • magic trebuie să fie inițializat cu PITIX_MAGIC
 • version trebuie să fie inițializat cu 1
 • inode_data_blocks este numărul de blocuri de date din inode (vezi mai jos la descrierea inode-ului)
 • block_size_bits este dimensiunea blocului în puteri ale lui doi; dimensiunea blocului poate să fie 512, 1024, 2048, sau 4096.
 • imap_block este numărul blocului (relativ la dispozitiv) pentru vectorul de biți folosit pentru alocarea/eliberarea inode-urilor
 • dmap_block este numărul blocului (relativ la dispozitiv) pentru vectorul de biți folosit pentru alocarea/eliberarea blocurilor de date
 • izone_block este numărul primului bloc (relativ la dispozitiv) al zonei de inode-uri
 • dzone_block este numărul primului bloc (relativ la dispozitiv) al zonei de date
 • bfree este numărul de blocuri libere (nealocate)
 • ffree este numărul de inode-uri libere (nealocate)

Inode-urile vor fi stocate în zona de inode-uri și sunt descrise de următoarea structură:

struct pitix_inode {
    __u32 mode;
    uid_t uid;
    gid_t gid;
    __u32 size;
    __u32 time;
    __u16 data_blocks[0];
};

unde

 • mode reprezintă drepturile de acces și tipul inode-ului (fișier sau director) așa cum sunt reprezentate în kernel
 • uid reprezintă UID-ul așa cum este el reprezentat în kernel
 • gid reprezintă GID-ul așa cum este el reprezentat în kernel
 • size reprezintă dimensiunea fișierului/directorului
 • time reprezintă timpul de modificare așa cum este el reprezentat în kernel
 • data_blocks este un vector (cu dimensiunea precizată in superbloc) care indică numerele blocurilor de date relativ la zona de date; intrările nefolosite trebuie setate pe 0 (de exemplu, dacă avem un fișier cu dimensiune 2050 și dimensiunea blocului de 1024 atunci vom avea primele trei valori din vector strict pozitive și restul 0)
  • Primul bloc, cel cu index 0, este tot timpul alocat când se face formatarea. Acest bloc nu va putea fi folosit și, în consecință, valoarea 0 într-un element din vectorul data_blocks înseamnă bloc liber.

Directoarele au asociate un singur bloc de date în care vor fi stocate intrările de director. Acestea sunt descrise de următoarea structură:

struct pitix_dir_entry {
    __u32 ino;
    char name[PITIX_NAME_LEN];
};

unde

 • ino reprezintă numărul inode-ului fișierului sau directorului; acest număr este un index în zona de inode-uri
 • name reprezintă numele fișierului sau al directorului; lungimea maximă a numelui este 16 octeți (PITIX_NAME_LEN); dacă lungimea numelui e mai mică decât 16 octeți, atunci numele va fi terminat cu caracterul ASCII ce are codul 0 (la fel ca la șirurile de caractere)

Toate valorile numerice sunt stocate pe disc în CPU byte-order.

Directorul rădăcină va avea alocat inode-ul 0 și blocul de date 0.

Pentru simplificare, la mkdir nu este necesară crearea intrărilor . (dot) și .. (dot dot) în noul director; checker-ul se folosește de această presupunere.

În header-ul temei găsiți structurile descrise anterior împreună cu unele macro-uri utile și declarațiile principalelor funcții de implementat.

Modulul de kernel va avea numele pitix.ko.

Testare

Pentru simplificarea procesului de corectare a temelor, dar și pentru a reduce greșelile temelor trimise, corectarea temelor se va face automat cu ajutorul unor teste publice. Indicații despre utilizarea suitei de teste se găsesc în fișierul README din cadrul arhivei.

Sfaturi

Pentru a vă mări șansele de a obține nota maximă, citiți și respectați coding style-ul kernelului Linux descris din documentul Coding Style.

De asemenea, folosiți următoarele tool-uri de analiza statică pentru a verifica codul:

checkpatch.pl

 • /path/to/linux-4.9.11/scripts/checkpatch.pl --no-tree --terse -f /path/to/your/src-file.c 

sparse

 • sudo apt-get install sparse 
 • cd /path/to/linux-4.9.11 
   make C=2 /path/to/your/src-file.c 

cppcheck

 • sudo apt-get install cppcheck 
 • cppcheck /path/to/your/src-file.c 

Notare

Datorită nivelului de dificultate mai ridicat, tema valorează două puncte.

Depunctări

Depunctările generale pentru teme se găsesc pe pagina de Indicații generale.

În cazuri excepționale (tema trece testele prin nerespectarea cerințelor) și în cazul în care tema nu trece toate testele se poate scădea mai mult decât este menționat mai sus.

Submitere

Arhiva temei va fi submisă pe vmchecker, în conformitate cu precizările din pagina de reguli.

Din interfața vmchecker alegeți opțiunea Sistem de fișiere, aferentă acestei teme.

Resurse

Resursele temei se găsesc și în repo-ul so2-assignments de pe GitHub. Repo-ul conține și un script Bash care vă ajută să vă creați un repository privat pe instanța de GitLab a facultății. Urmăriți indicațiile din README și de pe pagina de Wiki dedicată pentru git.

Întrebări

Pentru întrebări legate de temă puteți consulta arhivele listei de discuții sau puteți trimite un e-mail (trebuie să fiți înregistrați).

Vă rugăm să urmăriți și să respectați indicațiile de utilizare a listei.

so2/teme/tema4.txt · Last modified: 2017/05/07 19:54 by adrian.stanciu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0