Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

so2:anunturi [2020/05/13 09:02]
razvan.deaconescu
so2:anunturi [2020/05/22 11:50] (current)
razvan.deaconescu
Line 1: Line 1:
 ====== Anunțuri ====== ====== Anunțuri ======
 +
 +**22.05.2020**:​ Examenul de refacere de SO2 are loc joi, 28 mai 2020, ora 14:00. Va avea același desfășurător (online, Moodle) ca examenul de verificare finală de marți, 19 mai 2020. Detalii găsiți în [[:​so2:​reguli-notare#​curs_3_puncte|secțiunea aferentă din pagina de reguli]].
  
 **12.05.2020**:​ Ne apropiem de finalizarea semestrului de SO2. Așa cum am precizat și în [[:​so2:​calendar|calendar]],​ în această perioadă avem următoarele activități:​ **12.05.2020**:​ Ne apropiem de finalizarea semestrului de SO2. Așa cum am precizat și în [[:​so2:​calendar|calendar]],​ în această perioadă avem următoarele activități:​
so2/anunturi.txt · Last modified: 2020/05/22 11:50 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0