Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:laboratoare:laborator-08 [2015/05/09 16:51]
cosmin_ioan.petrisor [Aplicaţii]
sd-ca:laboratoare:laborator-08 [2015/05/09 22:42] (current)
cosmin_ioan.petrisor [Obiective]
Line 4: Line 4:
   * [[petrisor_cosmin_ioan@yahoo.com|Cosmin Petrişor]]   * [[petrisor_cosmin_ioan@yahoo.com|Cosmin Petrişor]]
 ===== Obiective ===== ===== Obiective =====
-În urma parcurgerii acestui laborator, studentul va fi capabil:+În urma parcurgerii acestui laborator, studentul va fi capabil ​:
  
-  * să înțeleagă operațiile de parcurgere a grafurilor și diferențele dintre ele. +  * înțeleagă operațiile de parcurgere a grafurilor și diferențele dintre ele. 
-  * să implementeze parcurgerile pe grafuri având la dispoziție structurile de date studiate. +  * implementeze parcurgerile pe grafuri având la dispoziție structurile de date studiate. 
-  * să evalueze complexitatea parcurgerii grafurilor. +  * evalueze complexitatea parcurgerii grafurilor. 
-  * să găsească soluțiile unor probleme folosind algoritmii de parcurgere+  * găsească soluțiile unor probleme folosind algoritmii de parcurgere
  
 ===== Ce este un graf ===== ===== Ce este un graf =====
sd-ca/laboratoare/laborator-08.txt · Last modified: 2015/05/09 22:42 by cosmin_ioan.petrisor
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0