Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sd-ca:laboratoare:laborator-04 [2015/03/24 09:58]
silviu_emil.popescu [Exercitii]
sd-ca:laboratoare:laborator-04 [2016/03/08 08:57] (current)
darius.neatu
Line 1: Line 1:
-====== ​Laborator 04 - Stive  ====== +====== ​Articol 4 - Stive  ====== 
-Responsabili:​ +
-  * [[ddcdimix10@gmail.com | Dragoș Dimitriu]] +
-  * [[gabi.cristache@gmail.com | Gabi Cristache]]+
 ===== Obiective ===== ===== Obiective =====
  
-În urma parcurgerii acestui ​laborator ​studentul va fi capabil să:+În urma parcurgerii acestui ​articol ​studentul va fi capabil să:
   *înțeleagă principiul de funcționare al unei stive   *înțeleagă principiul de funcționare al unei stive
   *implementeze o stivă folosind un vector pentru stocarea elementelor   *implementeze o stivă folosind un vector pentru stocarea elementelor
Line 30: Line 28:
 O **listă înlănțuită** este o structură de date folosită pentru a stoca un set de elemente folosind zone de memorie discontinue. Listele vor fi studiate în cadrul [[http://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​sd-ca/​laboratoare/​laborator-06|laboratorului 6]].  O **listă înlănțuită** este o structură de date folosită pentru a stoca un set de elemente folosind zone de memorie discontinue. Listele vor fi studiate în cadrul [[http://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​sd-ca/​laboratoare/​laborator-06|laboratorului 6]]. 
  
-În cadrul acestui ​laborator, ne vom concentra asupra implementării unei stive cu ajutorul unui vector de stocare. ​+În cadrul acestui ​articol, ne vom concentra asupra implementării unei stive cu ajutorul unui vector de stocare. ​
  
 ==== Implementare cu vector ==== ==== Implementare cu vector ====
Line 171: Line 169:
         EROARE: forma postfixată nu este corectă         EROARE: forma postfixată nu este corectă
 </​code>​ </​code>​
 +
 +<​hidden>​
 +
 ===== Exercitii ===== ===== Exercitii =====
  1) [**2p**] Pornind de la header-ul definit [[http://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​sd-ca/​laboratoare/​laborator-04#​implementare_cu_vector|anterior]],​ realizați implementarea structurii de date //stivă//.  1) [**2p**] Pornind de la header-ul definit [[http://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​sd-ca/​laboratoare/​laborator-04#​implementare_cu_vector|anterior]],​ realizați implementarea structurii de date //stivă//.
Line 182: Line 183:
  
 3) [**5p**] Implementați evaluarea unei expresii în formă postfixată. (Pentru simplitate puteți considera că numerele conțin o singură cifră). 3) [**5p**] Implementați evaluarea unei expresii în formă postfixată. (Pentru simplitate puteți considera că numerele conțin o singură cifră).
-<​hidden>​ 
  
  
Line 223: Line 223:
 </​hidden>​ </​hidden>​
 ===== Interviu ===== ===== Interviu =====
-Această secțiune nu este punctată și încearcă să vă facă o oarecare idee a tipurilor de întrebări pe care le puteți întâlni la un job interview (internship,​ part-time, full-time, etc.) din materia prezentată în cadrul ​laboratorului.+Această secțiune nu este punctată și încearcă să vă facă o oarecare idee a tipurilor de întrebări pe care le puteți întâlni la un job interview (internship,​ part-time, full-time, etc.) din materia prezentată în cadrul ​cursului.
  
   - Implementați,​ folosind un singur vector, 3 stive   - Implementați,​ folosind un singur vector, 3 stive
sd-ca/laboratoare/laborator-04.txt · Last modified: 2016/03/08 08:57 by darius.neatu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0