07. [10p] Utilizarea serviciilor de detectare a vulnerabilităților

Culegerea informațiilor despre ținta aleasă poate fi realizată manual, așa cum am observat în cadrul exercițiilor 1-5 sau se pot utiliza servicii existente.

Două astfel de platforme pe care le vom folosi sunt dnsdumpster si shodan.

  • Dnsdumpster este o platformă care ne permite sa descoperim hosturi într-un domeniu și informații suplimentare despre acestea.
  • Shodan este o platformă ce stochează date despre sisteme conectate la internet și pe care o putem interoga pentru a obține informatii precum tehnologiile folosite, vulnerabilitățile și porturile deschise ale hosturilor.
  1. Utilizați dnsdumpster pentru a scana hermes.codacloud.net în vederea obținerii de informații despre serverele ce sunt legate de domeniu precum și despre adresa sau adresele IP ale acestuia.
  1. Utilizați shodan pentru a descoperi vulnerabilitățile hostului pe baza adresei IP obținute la subpunctul 1.
rl/labs/10/contents/08.txt · Last modified: 2023/12/17 23:48 by viorel.mocanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0