03. [10p] DNS Resolution

Scopul acestui exercițiu constă în aflarea unor informații de DNS despre un domeniu.

Tipurile de înregistrări de DNS pot oferi informații resursele înregistrate și legătura dintre ele:

  • A - înregistrare directă către IP-ul ce găzduiește aplicația
  • CNAME - un alias către altă înregistrare unde ar putea fi găzduită aplicația
  • MX - înregistrare către adresa serverului de e-mail

Vom instala utilitarul necesar pentru interogările de DNS

student@aldebaran:~$ apt install dnsutils

Folosim utilitarul pentru a afla informații despre înregistrări de DNS specifice

student@aldebaran:~$ nslookup -querytype=CNAME erp.codacloud.net
student@aldebaran:~$ nslookup -querytype=NS cs.pub.ro
student@aldebaran:~$ nslookup -querytype=MX cs.pub.ro
student@aldebaran:~$ nslookup -querytype=A erp.codacloud.net
rl/labs/10/contents/03.txt · Last modified: 2023/11/05 13:21 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0