06. [10p] Analizarea securității rețelei prin intermediul browser-ului

Așa cum a fost menționat anterior, livrarea atacului poate consta într-un atac de tip phising prin care un utilizator ar putea descărca un executabil malițios. Următorul serviciu verifică din perspectiva utilizatorului, securitatea browser-ului folosit, de la încercarea de descărcare a unui virus până la metodele de criptare folosite de browser.

First Name: student

Last Name: rl

E-mail: student.rl@codaintelligence.com

Company website: laboratorrl.codaintelligence.com

Utilizați serviciul de mai jos, folosind credențiale oferite mai sus, pentru a verifica securitatea browser-ului folosit: CODA Intelligence | Fingerprint (codacloud.net)

rl/labs/10/contents/06.txt · Last modified: 2023/11/05 13:22 by vlad_iulius.nastase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0