02. [10p] Port forwarding pentru accesare serviciu web

Pe stația red este instalat un server de HTTP pe care dorim să îl accesăm din browser-ul stației fep.grid.pub.ro. Pentru acest lucru trebuie trebuie să redirectați portul 8080 de pe stația host spre portul 80 de pe stația red folosind DNAT (vezi 05. [10p] Port forwarding).

Pentru testare, deschideți browser-ul web de pe fep.grid.pub.ro și accesați adresa IP a stației host pe portul 8080. Vă va apărea o pagină web cu mesajul Laboratorul 10 - pe red. Pentru a porni browser-ul pe stația fep.grid.pub.ro conectați-vă cu parametrul -X al comenzii ssh:

student@mjolnir:~$ ssh -X mihai.carabas@fep.grid.pub.ro
mihai.carabas@fep.grid.pub.ro's password:
 
[mihai.carabas@fep-62-2 ~]$ firefox

Din cadrul browser-ului pornit pe stația fep.grid.pub.ro vrem să accesăm serviciul web de pe stația red prin intermediul stației host pe care facem NAT; adică pachetele HTTP trimise de pe stația fep.grid.pub.ro către portul 8080 al stației host să ajungă pe stația red pe portul 80. Pentru aceasta, în address bar-ul din browser-ul Firefox deschis pe stația fep.grid.pub.ro scriem URL-ul http://<adresa-ip-mv>:8080/, unde <adresa-ip-vm> este adresa IP publică a mașinii, adresă pe care o putem obține din dashboard-ul OpenStack.

rl/labs/10/contents/02.txt · Last modified: 2021/01/11 16:40 by robert.tanase
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0