04. [15p] Descoperirea porturilor TCP deschise

Mai departe, ne propunem să aflăm ce porturi sunt deschise pe anumite servere pentru a vedea serviciile ce rulează și versiunile acestora ce pot avea vulnerabilități.

În cadrul acestui exercitiu (precum si a exercitiilor urmatoare), vom folosi urmatoarele host-uri:

  • hermes.codacloud.net
  • midgard.codacloud.net

Folosiți comanda nmap pentru a scana aceste adrese doar pe conexiuni TCP, utilizând porturile următoare: 21, 22, 23, 25, 53, 80, 138, 443, 8000 și 8080 (am ales aceste porturi întrucât sunt cele mai uzuale porturi pentru expunerea serviciilor/aplicațiilor în rețea).

Veți observa porturi ce se află în starea open, closed, filtered (port filtrat de un firewall) și alte tipuri pe care le puteți găsi descrise aici.

rl/labs/10/contents/04.txt · Last modified: 2023/12/17 18:12 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0