Programarea Calculatoarelor

Anul universitar 2023 - 2024

Anul I, Semestrul I

Obiectivele cursului

Cursul introduce studenţilor principalele noţiuni, tehnici şi unelte necesare realizării programelor pe calculator, de la cele mai simple, la aplicaţiile complexe, într-o prezentare axată pe limbajul C. Materialul principal al cursului este reprezentat de cartea lui Brian Kernighan şi Dennis Ritchie - “The ANSI C Programming Language”.

În urma parcurgerii tuturor activităţilor oferite de cursul Programare, studenţii vor fi capabili să:

 • descrie procedura tipică de dezvoltare a unui program pe calculator, în particular modul de compilare, legare şi execuţie a unui program în C
 • folosească tipurile de date de bază pentru declararea şi iniţializarea variabilelor
 • folosească instrucţiunile oferite de limbajul C pentru atribuiri, structuri decizionale sau ciclice
 • definească funcţii, să le apeleze şi să modularizeze organizarea programului folosindu-se de acestea
 • lucreze cu tablouri şi pointeri, şi să fie deprinşi cu operaţiile de bază asupra acestora
 • declare şiruri de caractere şi să folosească funcţiile oferite de biblioteca standard pentru manipularea acestora
 • aloce dinamic memorie și să o foloseasca eficient
 • declare şi să foloseasca structuri și uniuni
 • opereze cu fişiere: deschidere, închidere şi operaţii de intrare/ieşire
 • lucreze cu parametrii liniei de comandă pasaţi programului prin funcţia main()

Cunoştinţe necesare

Pentru a putea urmări, înţelege şi aplica cunoştinţele dobândite în cadrul cursului de programare, studentului îi sunt recomandate cunoştinţe anterioare legate de operarea unui PC şi utilizarea de bază a unui sistem de operare (de preferinţă Linux). Aceste cunoştinţe sunt introduse şi aprofundate şi separat în cadrul cursului de Utilizarea Sistemelor de Operare, astfel că pe parcursul semestrului, studentul va deveni mai familiar cu mediul de lucru. Cunoştinţele anterioare legate de programare (în special limbajul C), dobândite în liceu sau prin studiu individual, vor uşura învăţarea şi munca de rezolvare a problemelor, însă conţinutul cursului nu va presupune cunoscută în prealabil nici o noţiune din acest domeniu, oferind şanse egale tuturor studenţilor.

Notarea

Fiecare componentă a materiei corespunde unei anumite ponderi din nota finală, astfel:

 • examen final: 4p
 • teme de casă: 3p
 • partial: 1.5p
 • bonusuri: pana la 1p
 • laborator: 1.5p

Pentru a promova, trebuie îndeplinite simultan condiţiile:

 • punctajul examenului final să fie >= 2 (din 4)
 • punctajul obținut pe parcurs (teme + laborator + partial) să fie >= 3 (din 6)

În continuare sunt prezentate detalii despre fiecare activitate în parte.

Examenul partial

Examenul parţial se va susţine scris. Nu o să dureze mai mult de 50 de minute şi o să fie alcătuit din 2 părţi:

 • întrebări grilă de tipul “ce afişează următorul cod”
 • scrierea a 1-2 funcţii

Data parţialului este:

 • seria CB: 28.11.2023 la curs
 • seria CD: 15.12.2023 la curs

Materia pentru parţial cuprinde toate cursurile pana la cel de alocare dinamica inclusiv.

Examenul parţial nu se poate reface, iar materia care intră la parţial o să o regăsiţi şi la examenul final.

Examenul final

Examenul final se va susţine scris. Data examenului se va stabili de către studenţi de comun acord cu titularul de curs.

Temele de casă

Temele de casă sunt în număr de 4 şi fiecare este notată cu câte 100 de puncte ce se vor scala corespunzător în echivlentul punctajului din nota finală. Enunţurile acestora vor fi publicate pe site-ul de curs. De asemenea, fiecare temă va avea deadline-ul precizat în enunț.

În cazul întârzierii trimiterii temelor de casă, se aplică următoarea regulă: pentru fiecare zi (24 de ore) întârziere, se vor scădea 10 puncte din nota acordată. Fiecare tema o sa mentioneze numarul de zile de intarziere permise.

În timpul vacanțelor nu se aplică depunctări, iar zilele de vacanță nu se iau în calcul la stabilirea deadline-urilor.

Temele se vor trimite prin upload, pe Moodle, unde o sa se gasească câte un assignment corespunzator fiecărei teme.

Copierea parţială sau totală a unei rezolvări din altă sursă va atrage după sine depunctarea cu punctajul aferent temei, atât pentru sursă cât și pentru destinație. Astfel, pentru o temă ce valorează 1.5 puncte din nota finală, studentul va lua 0 puncte pe temă și va fi depunctat cu încă 1.5 puncte din nota finală.

Pentru detalii, citiţi secţiunea legată de politica de colaborare, din cadrul acestui document.

Pentru mai multe detalii legate de modul de rezolvare şi trimitere a temelor de casă, consultaţi secţiunea dedicată acestui aspect din cadrul acestui document.

Laboratorul

Programul general al laboratorului este cel publicat pe pagina principală a cursului, pe săptămâni. Laboratorul este obligatoriu, întrucât la fiecare şedinţă va fi acordată câte o notă, bazată pe activitate.

Un laborator nu se poate recupera decât în săptămâna în care a fost pierdut, cu anunţarea asistentului de la grupă şi cu aprobarea asistentului la care se face recuperare. În cazul în care din această cauză numărul de studenţi depăşeşte capacitatea laboratorului, prioritate vor avea studenţii din semigrupa care are atunci laboratorul în orar.

Conţinutul laboratoarelor va fi publicat pe site la începutul semestrului.

Pentru sesiunea de restanţe/măriri din toamnă, notele de la teme şi laborator care vor fi luate în calcul sunt cele obţinute în timpul anului. Nu există posibilitatea măririi lor. Se poate reface doar examenul final.

Politica de colaborare

Comunicarea joacă un rol important în informarea şi pregătirea fiecăruia, şi echipa cursului de Programare este conştientă de acest lucru. Din acest motiv, site-ul cursului pune la dispoziţia studenţilor un forum în care aceştia pot discuta şi pune întrebari legate de temele de casă date spre rezolvare şi a subiectelor de programare ce se pot dezvolta în jurul acestora.

Asistenţii vor sta la dispoziţia studenţilor pentru a le răspunde la nelămuriri legate de enunţul temelor şi laboratoarelor.

În acelaşi timp, cursul promovează reuşitele personale şi vor fi sancţionate, în concordanţă cu regulamentul facultăţii, orice acţiuni de fraudare sau plagiat. Astfel:

 • temele de casă vor fi realizate individual şi nu vor fi permise publicarea pe forum sau furnizarea sub orice altă formă a porţiuni sau a întregului cod sursă. În cazul încălcării acestor reguli, rezolvările vor fi punctate cu 0 puncte, atât pentru cel care a copiat, cât şi pentru sursa acestuia. În plus, ambii studenți vor primi o penalizare egală cu punctajul aferent temei
 • în cazul copierii rezolvărilor problemelor de laborator, se va anula punctajul pe laboratorul respectiv. În acest sens, studenţii vor trebui să fie capabili să explice şi să argumenteze modul în care au rezolvat exerciţiile din laborator; dacă se va întâmpla în mod repetat, va fi anulat punctajul întregului laborator
 • de asemenea, nu este permisă colaborarea sub nicio formă sau folosirea de materiale ajutătoare în timpul examenelor sau testelor. Studenţii care nu vor respecta aceste reguli vor avea 0 puncte pentru examenul respectiv şi riscă să fie exmatriculaţi (pentru detalii, consultaţi regulamentul facultăţii).
 • studenții care vor copia două teme, sau o temă și laborator, vor primi mustrare scrisă din partea echipei la decanat.

Ce înseamnă o temă copiată?

În general, considerăm că măsurile punitive sunt ultimele de luat în considerare. În măsura în care tema este realizată individual, fără aport de cod sursă problematic din exterior, atunci nu este temă copiată.

Noțiunea de temă copiată se referă, fără a fi limitată, la situații precum:

 • două teme care seamănă suficient de mult pentru a putea trage această concluzie;
 • folosirea de cod sursă de pe Internet care este evident soluția la temă;
 • folosirea unor bucăți din codul altui coleg;
 • accesul la codul altui coleg pe durata desfășurării temei;
 • modificarea unei teme existente;
 • urmărirea codului altui coleg;
 • ajutor direct în realizarea temei (altcineva a scris cod sau a dictat codul);
 • altcineva a scris tema (de bună voie, cu plată sau alte beneficii).

În cazul în care două teme sunt considerate copiate, atât sursa cât și destinația se vor depuncta identic, fără discuții relative la cine a copiat de la cine și a cui e vina.

Reiterăm faptul că obiectivul nostru nu este și nu va fi penalizarea pentru copiere. Considerăm copierea ca fiind un act neonest care va fi pedepsit dacă are loc. Obiectivul nostru este însă să prevenim copierea; pentru aceasta oferim suportul și resursele echipei în toate formele sale. Vă rugăm să le folosiți cu încredere; credem că o abordare onestă la realizarea temelor va însemna și un câștig de cunoștințe și abilități pentru voi.

Temele de casă

Reguli de notare

Criteriile luate în calcul la notarea temei sunt:

 1. Funcţionarea temei conform cerinţelor - 90 puncte
  • Pentru a primi punctaj maxim, soluţia trebuie să treacă cu bine toate testele de corectare (atât cele publicate pe site o dată cu enunţul temei, cât şi cele private pe care le va face asistentul şi care vor fi publicate o dată cu afişarea notelor la tema respectivă).
 2. Calitate - 10 puncte
  • Soluţia propusă de voi pentru rezolvarea unei teme de casă trebuie să fie clară şi eficientă. Soluţia propusă se va explica prin intermediul comentariilor din codul sursă şi al fişierului README care însoţeşte tema de casă.
  • Codul trebuie să fie uşor de urmărit: indentare adecvată, nume de variabile sugestive, constante simbolice (nu numere), cod aerisit.
  • Pentru a obţine maximum de punctaj, explicaţiile trebuie să fie clare („să înţeleagă şi alţii”) şi concise („nu scrie ce nu ai vrea să citeşti”). Prin explicaţii se înţelege:
   • comentariile din surse
   • explicaţii din fişierul README

Punctul (2) este condiţionate de punctul (1). O temă care nu se poate compila sau care face altceva decât era specificat în cerinţe se va nota cu 0 puncte.

Pentru a evita problemele legate de diversele configuraţii de testare a temelor, pentru corectarea şi evaluarea lor se va pune la dispoziţie o maşină virtuală în care se vor corecta temele.

Reguli de trimitere a temelor

Tema trebuie trimisă sub forma unei arhive .zip (NU .rar, .ace, .arj, .exe sau alte formate) şi trebuie să conţină:

 • toate sursele în rădăcina arhivei. La începutul fiecărui fişier sursă trebuie să existe un comentariu care să conţină numele şi grupa celui care a trimis tema.
 • un fişier README în rădăcina arhivei. La începutul fişierului trebuie să apară numele şi grupa celui care a trimis tema.
 • fişierul makefile, care trebuie sa conțină reguli pentru build și clean.

Arhiva trebuie să conţină doar sursele, fişierul makefile, README şi eventuale fişiere de test. Arhiva NU va conţine fişiere executabile sau obiect.

Numele şi extensiile fişierelor trimise nu trebuie să conţină spaţii sau majuscule, cu exceptia fisierului README.

Numele arhivei va fi de forma Grupa_Nume_Prenume.zip. Exemplu: 311CA_Popescu_Ion.zip

Dacă arhiva nu respectă specificaţiile de mai sus nu va fi acceptată şi astfel tema nu va fi luată în considerare.

Pentru trimiterea si corectarea temelor vom folosi platforma vmchecker.

How to:

 1. Intraţi pe: vmchecker cu user-ul si parola de pe curs.cs.pub.ro.
 2. Alegeţi cursul de Programarea Calculatorelor.
 3. Selectaţi “Tema 1” (2 sau 3 pentru celelalte).
 4. Daţi click pe “Trimitere soluţii”.
 5. Încărcaţi arhiva conform specificaţilor de mai sus.
 6. În acest moment, tema voastră este trimisă în coada de testare. Rezultatul o să îl puteţi vizualiza când daţi click pe “Rezultate”.

Observaţii:

 • Vmchecker nu stie să scadă automat puncte în funcţie de testele care vă pică sau nu.
 • O să vă apară un câmp cu “Date şi depunctări” în care vor fi scăzute automat doar punctele de la penalizări de întârziere.
 • În câmpul “Execuţia testelor” o să vă apară output-ul testelor (tema 0 testează doar corectitudinea arhivei, pnetru restul temelor vor fi si teste de funcţionalitate), iar la sfârşitul acestuia numărul de puncte acumulate.
 • Pe pagina principală aveţi “Rezultate generale”. Dacă vă apare “ok” înseamnă că tema voastră nu a fost corectată încă.
 • Temele vor fi corectate doar după ce va expira deadlineul hard.
 • Dacă aveţi nelămuriri, observaţii sau probleme sunteţi rugaţi să postaţi pe forum.

Dacă aţi trimis deja o temă şi doriţi din diverse motive să o trimiteţi din nou, puteţi face acest lucru respectând întocmai protocolul de mai sus.

Ultima versiune ajunsă pe site va fi cea luată în considerare la corectare şi condiţiile de punctare vor fi cele din ziua în care aceasta a fost uploadată.

Platforma Vmchecker este obligatorie! Ea va fi folosită pentru trimiterea, verificarea și corectarea temelor. Temele vor fi trimise OBLIGATORIU și pe site-ul de curs, in sectiunea dedicata temei respective: http://cs.curs.pub.ro.

Reguli de realizare a temelor

Temele sunt individuale. Copierea integrală sau parţială a unei teme duce la anularea punctajului pentru TOATE temele atât pentru sursă cât şi pentru destinaţie (pentru detalii vezi secţiunea referitoare la politica de colaborare).

Desfăşurarea activităţilor de laborator

Lucrul pe semigrupe

Laboratorul de Programare se va desfăşura la nivel de semigrupă. Din raţiuni de spaţiu şi calculatoare disponibile, şi pentru a asigura confortul necesar fiecărui student, fiecare grupă va fi împărţită în două semigrupe, cât mai bine balansate.

Deşi alcătuirea semigrupelor va fi aproximativ aceeaşi pentru toate laboratoarele desfăşurate în acest semestru, nu sunt excluse unele variaţii. Astfel, la cererea studenţilor implicaţi, se pot face schimburi între semigrupe, la nivelul acestui laborator, dar fără a afecta numărul de studenţi din fiecare semigrupă, sau componenţa semigrupelor din celelalte laboratoare. Toate aceste modificări trebuie efectuate în decurs de o săptămână de la începerea semestrului. Orice altă modificare dupa această perioadă va fi acceptată numai în condiţii speciale şi cu titlu temporar.

Laboratorul durează 2 ore şi are loc în fiecare săptămână. Prezenţa este obligatorie, întrucât la fiecare şedinţă va fi acordată câte o notă (a se vedea secţiunea următoare), şi prezenţa va fi implicit făcută pe baza acestei note.

Activitatea de laborator constă din prezentarea pe scurt, de către asistent, a noţiunilor teoretice şi apoi din rezolvarea pe calculator a o parte sau a întregului set de probleme propuse.

Rezolvarea problemelor se va face realizând programe în C, compilate cu GCC.

Notarea

La sfârşitul fiecărui laborator, asistentul va acorda câte o notă de la 0 la 10 fiecărui student, bazată pe activitatea acestuia din cadrul laboratorului. Criteriile de notare vor avea la bază:

 • numărul de probleme rezolvate corect de către student
 • lizibilitatea codului sursă - indentarea codului, spaţierea logică a instrucţiunilor, etc.
 • posibilitatea de a explica în cuvinte cum şi de ce a fost scris în codul sursă

Astfel este încurajată o atitudine cât mai activă în timpul laboratoarelor; o atitudine pur pasivă nu va fi punctată şi echivalează cu o absenţă. Este de asemenea încurajată interacţiunea cu asistenţii atât la laborator cât şi pe forum.

Nota primită la sfârşitul semestrului pe activitatea de laborator va fi media aritmetică a notelor primite în cadrul fiecărei şedinţe de laborator. În cazul unor laboratoare, punctajul total este posibil să depăşească 10 puncte. Punctele acumulate în plus pot compensa punctajele de la alte laboratoare. În timpul semestrului situaţia la laborator va putea fi consultată la această adresă. Asistenţii vor actualiza pe cât posibil în timp real situaţia pentru a permite evidenţa clară a prezenţelor şi pentru a preîntâmpina orice probleme de natură administrativă.

Reguli de repetare a materiei

Studenții care repetă materia pot opta pentru păstrarea punctajului pe parcurs sau a punctajului la examen (dupa caz) din anul universitar anterior. Păstrarea punctajului se face doar cu acordul titularului de curs. Studenții vor solicita păstrarea punctajului prin completarea unui formular online care va fi disponibil în primele 8 săptămâni de facultate și va fi anunțat pe Moodle.

Atenție! Păstrarea punctajului pe parcurs nu permite modificarea lui prin acumularea unor puncte suplimentare în activități pe parcurs din anul universitar curent, dar permite anularea lui dacă se încalcă politica de colaborare.

Alte resurse

 • Pagina de web a cursului de Programarea Calculatoarelor se găseşte pe site-ul de cursuri al catedrei de calculatoare: http://cs.curs.pub.ro/.
 • Folosirea acestei pagini şi conţinutului ei (materiale de curs şi laborator, forum-uri, formulare de evaluare, exemple de subiecte posibile) se va face în scop academic şi cu respectarea normelor de conduită ce decurg din aceasta.

În speranţa că veţi urma acest curs cu aceeaşi plăcere şi entuziasm cu care a fost realizat, echipa cursului de Programare vă urează mult succes! :)

programare/regulament-cb-cd.txt · Last modified: 2023/11/12 10:40 by ioana.dabelea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0