Continutul tematic al cursului de Programarea Calculatoarelor

Curs 1. Introducere în C

Obiectivele cursului. Ciclul de dezvoltare a programului: definirea problemei de rezolvat, proiectarea algoritmului, codificarea programului. Compilarea, legarea şi execuţia programelor C. Elemente fundamentale ale limbajului C: identificatori, cuvinte cheie, literali, commentarii, constante. Structura programelor C. Tipuri de date simple, variabile, constante, operatori. Atribuire, decizie, ciclu. Intrări/ieşiri formatate.

Curs 2. Tipuri de date. Operatori. Expresii

Obiectivele cursului. Tipuri primitive: char, int, float, double. Tipul void. Enumerări. Paritate, asociativitate şi precedenţa operatorilor. Tipuri de operatori: aritmetici, relaţionali, logici, pe biţi. Operatori unari: sizeof, negare, incrementare / decrementare, adresare, funcţie, indexare, selecţie. Conversii de tipuri. Casturi.

Curs 3. Instrucţiuni

Obiectivele cursului. Instrucţiunea expresie, instrucţiunea compusă, instrucţiunea void, atribuirea, decizia (if), selecţia (switch), ciclul (while, do while, for), continue, salturi disciplinate (break, return) şi nedisciplinate (goto). Exemplede folosire a instrucţiunilor.

Curs 4. Funcţii (1)

Obiectivele cursului. Apelul funcţiei şi definirea funcţiei. Transferul datelor către funcţii. Transferul argumentelor prin valoare. Valoare întoarsă de funcţie. Funcţii care apelează alte funcţii. Organizarea programului şi compilarea fişierelormultiple. Reguli de vizibilitate. Durată de viaţă. Clase de memorare: automatic, extern, static, register. Comunicare prin variabile externe. Efecte secundare.

Curs 5. Tablouri

Obiectivele cursului. Declararea tablourilor. Tablouri cu o singură dimensiune (vectori). Acces la elemente. Iniţializarea tablourilor. Aplicaţii tipice cu tablouri: căutare, sortare. Tablouri multidimensionale. Înmulţirea matricelor.

Curs 6. Pointeri

Obiectivele cursului. Declararea şi iniţializarea pointerilor. Operatorii de dereferenţiere şi adresare. Dualitatea pointer – tablou. Aritmetica pointerilor. Calcule de adresă. Parametrii tablouri. Funcţii care returnează pointeri.

Curs 7. Şiruri de caractere

Obiectivele cursului. Funcţii care lucrează cu şiruri de caractere. Fişierele antet ctype.h şi string.h. Aplicaţii cu şiruri de caractere.

Curs 8. Alocarea dinamică a memoriei

Obiectivele cursului. Gestiunea memoriei libere (heap), malloc(), calloc(), realloc(), free(). Pointeri la pointeri. Tablouri de pointeri. Alocare dinamică pentru tablouri multidimensionale.

Curs 9. Structuri

Obiectivele cursului. Declararea şi initializarea structurilor. Accesul la membrii structurilor, pointeri la structuri. Tablouri de structuri. Atribuirea structurilor. Structuri şi funcţii. Uniuni, Câmpuri de biţi.

Curs 10. Funcţii (2)

Obiectivele cursului. Transmiterea unei adrese pentru a modifica o valoare din memorie (transfer prin referinţă). Pointeri la funcţii.

Curs 11. Fişiere

Obiectivele cursului. Operaţii de intrare / ieşire. Fişiere text şi fişiere binare. Funcţii specifice lucrului cu fişiere: deschidere, închidere, I/E la nivel de character, I/E la nivel de linie, I/E formatate I/E binare, poziţionare în fişier, tratarea erorilor.

Curs 12. Parametii liniei de comandă

Obiectivele cursului. Directivele preprocesorului. Definirea de constante simbolice. Substituţia textuală (macrouri). Includerea de fişiere. Compilare conditională.

Curs 13. Realizarea de programe complexe

Obiectivele cursului. Crearea de librarii statice. Vizibilitatea variabilelor.

Curs 14. Funcţii cu număr variabil de parametri

Obiectivele cursului. Funcţii cu număr variabil de parametri. Polimorfism in C - parametri generici.

programare/cursuri/sylabus.txt · Last modified: 2013/09/29 23:41 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0