Test practic PCLP (Seria CA)

Responsabili:

Echipa de Programarea Calculatoarelor își rezervă dreptul de a modifica următoarele reguli. Actualizările vor fi anunțate pe https://curs.upb.ro/ sau pe Microsoft Teams.

Reguli generale de organizare

1. Studentul care participă la un test practic va include numele, prenumele și grupa sa, sub forma unui comentariu, la începutul fiecărui fișier sursă care este trimis spre evaluare.

2. Prin acceptarea începerii testului practic, studentul declară pe propria răspundere că el singur și numai el rezolvă problemele din cadrul testului, fără să fie ajutat. De asemenea, declară pe proprie răspundere că nu comunică cu alte persoane în timpul testului cu privire la soluțiile problemelor din cadrul testului. De asemenea, studentul declară pe propria răspundere că nu trimite / nu primește codul sursă al soluției unei probleme sau părți din codul sursă altui student / de la alt student.

3. Studentul acceptă și recunoaște că nu se inspiră și nu folosește cod sursă inspirat din resurse electronice disponibile pe Internet, din materiale scrise sau alte forme de materiale. Este permis accesul doar la documentația de pe site-urile oficiale ale cursului de Programarea Calculatoarelor, seria CA: https://curs.upb.ro/și https://ocw.cs.pub.ro.

5. În cazul unor suspiciuni cu privire la soluțiile trimise spre evaluare de către un student, acesta acceptă anularea punctajului obținut automat în platformă și re-examinarea studentului de către titularul de curs.

6. Participanții se obligă să nu distribuie ulterior testului enunțurile problemelor sau soluțiile propuse de el în nicio formă (electronică sau scrisă) fără acordul prealabil al titularului de curs.

7. Studentul acceptă punerea sa în discuția Comisiei de etică a Facultății de Automatică și Calculatoare în cazul abaterii de la regulamentul menționat anterior și va accepta deciziile acesteia.

Reguli de evaluare și notare

1. O sursă care reprezintă soluția unei probleme din cadrul testului practic și care nu compilează nu se punctează.

2. O sursă care compilează se va puncta cu valoarea punctelor pe care soluția respectivă le obține pe teste (punctele sunt acordate automat de evaluator).

3. Se poate anula ulterior punctajul pe o problemă în caz că rezolvarea nu respectă restricțiile impuse în enunț.

4. Pentru nota 10 pe un test practic, este necesară obținerea a 400 de puncte din cele 400 maxim posibile. Nu se acordă punctaj bonus. O problemă este punctată cu maximum 100 de puncte.

5. Orice tentativă de fraudă va aduce un punctaj nul pe parcurs la materia Programarea Calculatoarelor.

Desfășurare test

Un test practic se va desfășura pe platforma hackerrank la o adresă menționată. Link-ul va fi disponibil cu 30 min înainte de începerea testului. Numele de utilizator pe platforma hackerrank va fi cel indicat de echipa cursului.

Teste anterioare:

Participarea a test se va face doar cu id-ul pus la dispoziție de echipă.

Teste 2023:

  • practic01:
    • data: 13.11.2023 10:00
    • materie: primele 4 laboratoare
    • link HR: Va fi publicat pe Teams cu câteva minute înainte de start.
  • practic02: TBD
  • practic03: TBD
programare/pc-ca-test-practic.txt · Last modified: 2023/11/13 19:29 by darius.neatu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0